Kunskapsbank om rasistiska stereotyper

Att demonisera ”den Andre”; judar framställda som människoätande groteska bestar

Avhumaniserande bilder av ”judar” som groteska, demoniska monster i förbund med djävulen förekom redan på medeltiden i Europa. Bilderna användes som effektiv skrämselpropaganda i bland annat Spanien, innan judarna fördrevs därifrån 1492.

Under medeltiden skapades och spreds föreställningar om och bilder av djävulen, demoner och groteska människoätande bestar. Det hände även att ”juden” framställdes som en sådan grotesk best, en så kallad mantikor. De två översta bilderna kommer från Esther M. Zimmer Lederberg Trust © Copyright 2006 - 2017. Bilden nere till höger: Mantikor från ”the Salisbury Bestiary”.

Mantikoren är ett människoätande monster med ett lejons kropp, en människas ansikte och antingen en drakes eller en skorpions svans. En mantikor ansågs vara dödligt giftig, tvekönad, människoätande med vassa tänder och en svans med giftiga taggar.

Medeltida myter om judar kunde innehålla påståenden om att judar hade horn eftersom de var i maskopi med djävulen och i bild framställdes judar som omänskliga, monstruösa och fysiskt groteska. Bilderna av judar som bestar i förbund med demoner och djävulen användes i propagandan. Idag framstår mantikoren kanske som fånig eller lustig, men i en tid då de flesta inte kunde läsa eller skriva och då djävulen och häxor uppfattades som verkliga, fungerade mantikoren med stor sannolikhet som en effektivt antijudisk propagandabild.

Bilder av judar som groteska bestar och mantikorer användes också som propaganda mot judar i Spanien innan fördrivningen 1492. Att teckna judiska figurer som demoner eller bestar med horn refererade till föreställningen om judendomen som kristendomens absoluta motsats, en avgudadyrkan eller demonisk religion, och judarna som de som utförde djävulens verk på jorden. Hermafrodittemat var kopplat till de judar som hade tvingats konvertera till katolicismen men varken betraktades som ”riktiga judar” eller ”riktiga katoliker”, utan som tvetydiga och ambivalenta.

Bilderna ovan kombinerar den antisemitiska myten om ”ritualmord” på ett kristet barn med bilden av ”judesuggan”, en återkommande antijudisk bildtrop under medeltiden. Bilden visar judar som känns igen genom den påtvingade märkningen med en gul eller vit rund ring (en så kallad rota) på kläderna. En av ”judarna” i bilden har ett djurs kropp, bockfötter och horn, en annan rider på en sugga, en tredje diar suggans spenar och en fjärde äter suggans avföring.

Bild av ”juden” som en farlig best som har världen i sitt grepp från den österrikiska antisemitiska tidskriften Kikeriki, som gavs ut i Wien med början år 1900. Kikeriki var den första tidning som fokuserade på antijudiska bilder och var antagligen inspirationen för den antisemitiska tidningen Der Stürmer, som började ges ut i Tyskland 1923.

Bilder som utgår från det monstruösa och icke-mänskliga i framställningar av ”judar” återkom senare också i den nationalsocialistiska propagandan, till exempel i den här bilden av tecknaren ”Fips” som tecknade i den nationalsocialistiska Der Stürmer.

Bildtropen där ”juden” framställs som i förbund med djävulen och demoner, repeteras också i samtiden, som till exempel i bilden överst till vänster av Taher Shabani, Fars News Agency, Iran, 2012, samt ytterligare två teckningar, från Ash-Sharq, Qatar 2006, samt från Ad-Dustur, Jordanien, 2008.

HUVUDKÄLLOR

”The Regional Impact on Medieval Text and Image: Exploring Representations of Anti-Semitism in English and Northern French Medieval Bestiaries”. Sarah Elizabeth Spencer, 2015. Medievalists.net.

”Anti-Semitism Globally”. Anti-Defamation League.

”Raza Al Borayque: Jew as a Grotesque Beast, Valencia”. The Esther M Zimmer Lederberg Archive, 2006-2017.

The Jews of Spain and the Expulsion of 1492. Moshe Lazar och Stephen Haliczer, 1997.

Detta är utskriftsversionen av en artikel från Kunskapsbanken Bilders makt. Onlineversionen, som innehåller länkar till relaterat material, hittar du på http://bildersmakt.se/att-demonisera-den-andre-judar-framstallda-som-manniskoatande-groteska-bestar.