Kunskapsbank om rasistiska stereotyper

”Judesuggan” – en antisemitisk trop

”Judesuggan” är en återkommande antisemitisk bild inom den medeltida kristna konsten och folkkonsten. Bilden är ett sätt att framhålla judarnas föregivna samröre med djävulen, som också i andra bilder framhävs genom att visa judar gestaltade som odjur, monster, eller tillsammans med djävulen.

Bilden ovan är en ”judesugga” från 1400-talets Tyskland. Figurerna är klädda i de visuellt utmärkande hattar judar tvingades bära i delar av Europa under medeltiden. I bilden suger fyra av figurerna på suggans spenar och andra figurer utför olika obsceniteter med suggan. I textremsorna som syns i bilden, och som kan jämföras med vår tids pratbubblor, står: ”Sug kära broder Hartz, jag blåser upp arslet”. Figuren i mitten av bilden, som föreställer en rabbin, säger: ”Vi får inte glömma att vi inte får äta gris och därför har gul hy och dålig andedräkt”.

De judiska kosherlagarna förbjuder judar att äta griskött och bilden av”judesuggan” är också en medveten förolämpning. ”Judesuggor” återfinns fortfarande i katedraler, kyrkor och offentliga byggnader i Europa, ofta som reliefer eller tredimensionella bilder. Ett exempel finns i Uppsala domkyrka.

”Judesugga” i Uppsala domkyrka och ”judesugga” från Frankrike.

Det antijudiska motivet ovan föreställer en ”judesugga”. Judarna kopplas ihop med en behornad djävul med djurkropp till höger i bilden, och särskiljs visuellt genom att märkas med en ring på bröstet. Motivet målades på en bro i Frankfurt am Main under sent 1400-tal och bilden har sedan reproducerats genom århundrandena genom olika tryckmetoder, som träsnitt och etsning. Överst i bilden framställs ett ”judiskt ritualmord”.

På 1400-talet var tryckkonsten en ny och spännande teknik i Europa, antijudiska bilder som ”judesuggan” gick plötsligt att sprida i massupplagor och kunde därför användas som effektiv propaganda. ”Judesuggan” kombinerades ofta med framställningar av myten om judars påstådda ritualmord på kristna barn, som även kallades ”blodsanklagelsen”. Bildtropen ”judesuggan” återupplivades av nazisterna, och ordet ”judesugga” (på tyska ”judensau”) användes också som ett antisemitiskt tillmäle.

En ”judesugga” från Tyskland 1596. ”Judarna” i bilden är utmärkta med de typiska ringarna.

Bilden till vänster från 1475 är en ofta repeterad bildtrop där ett ”ritualmord” på ett kristet barn kombineras med en ”judesugga”, en djävul och tre judar. En rider baklänges på grisen, en annan suger på grisens spenar och en tredje får hjälp av djävulen med att äta grisens avföring. Bilden till höger är en 1700-talsetsning från Tyskland, återigen med ett kristet ”ritualmördat” barn överst och en ”judesugga” under.

HUVUDKÄLLOR

”Judensau 2010”. Daniel L Neeson. Journal for the Study of Antisemitism, 2010.

Jewish Images in the Comics. A Visual History. Fredrik Strömberg, 2012.

Detta är utskriftsversionen av en artikel från Kunskapsbanken Bilders makt. Onlineversionen, som innehåller länkar till relaterat material, hittar du på http://bildersmakt.se/judesuggan-en-antisemitisk-trop.