Kunskapsbank om rasistiska stereotyper

Myter om att ”judarna” styr pressen

Bilderna och idéerna om att ”judarna” styr pressen hänger tätt samman med föreställningar om en ”judisk världskonspiration” och används fortfarande i antisemitisk propaganda. Så sent som 2014 avbildades Facebooks grundare Mark Zuckerberg i tysk dagspress som en klassiskt antisemitisk stereotyp bläckfisk, med ”judeansikte”, som kontrollerar och hotar att sluka världen.

Bilden till vänster är en illustration från den tyska nazistiska tidningen Der Stürmer från 1932. En stereotyp ”jude” framställs som djävulen som förbereder sitt gift i en gryta på vilken det står skrivet ”Judisk press”. En tillhörande text som publicerades under bilden löd: ”Med den här drinken i din mage kommer du att lyda judarna – och slå din broder.”

Bilden till höger publicerades i en tysk tidning 2014 och är en framställning av Facebookgrundaren Mark Zuckerberg. Bilden gavs två olika namn i tidningen: ”Bläckfisken Zuckerberg” och ”Bläckfisken Facebook”. I bilden framställdes Zuckerberg som en bläckfisk vars tentakler når överallt och den då 29-åriga Facebookgrundaren porträtterades som en stereotyp ”jude”; åldrad, med stor krokig näsa, stora läppar och krulligt hår.

I likhet med andra grupper som utsatts och utsätts för fördomar och förföljelse har judar beskrivits som underlägsna och mindervärdiga. Samtidigt har judar också beskrivits som överlägsna och mäktiga, till exempel i den nazistiska propaganda som påstod att judarna tillhörde en underlägsen ras samtidigt som de anklagades för att styra världen. Bilder och idéer om att ”judarna” styr pressen hänger tätt samman med föreställningar om en judisk världskonspiration.

Konspirationsteorier. Två franska och ett spanskt exempel på den återkommande antisemitiska bildtropen av” judar” som konspirerar för att ta över världen. Den spanska bilden är omslaget till den antisemitiska konspirationsskriften Sions Vises Protokoll från 1930.

Bild av nazityska Der Stürmers tecknare ”Fips”. En stor padda med ett ansikte tecknat som den antisemitiska stereotypen av en ”jude” är märkt med ”Judepressen” och håller i ett bläckhorn. Runt paddan flyger insekter på vilkas vingar det står: LÖGN, LÖGN, LÖGN. Under bilden står: ”Mat för tidningen. Denna padda lever främst på dagsländor, ju mer den äter, desto högre kväker den.”

I Tyskland och de ockuperade områdena spreds propaganda som hävdade att ”judarna” låg bakom fiendernas politik. I bilden ovan speglar sig en ung blond kvinna iklädd en klänning tillverkad av tidningen TIMES. Men i spegelbilden ”avslöjas” TIMES som en ”SEMITisk” tidning. Kvinnans spegelbild framställer en stereotyp ”jude” med svart krulligt hår och stor böjd näsa, uppenbart tillfredsställd med att styra pressen.

Detta är utskriftsversionen av en artikel från Kunskapsbanken Bilders makt. Onlineversionen, som innehåller länkar till relaterat material, hittar du på http://bildersmakt.se/myter-om-att-judarna-styr-pressen.