Kunskapsbank om rasistiska stereotyper

Visuell märkning av judar

Judar har under olika perioder i världshistorien tvingats att bära särskilda klädesplagg, eller märken på sina kläder, både i Europa och andra delar av världen. Den gula färgen som visuell märkning introducerades redan på 800-talet.

Bilden till vänster är från den brittiska filmen Ivanhoe, 1982. Handlingen utspelar sig i 1100-talets England. Karaktären Isaac of York bär den utmärkande hatt judar tvingades bära. Den antijudiska bilden till höger, kommer från ett medeltida tyskt manuskript från 1175 och illustratören har tecknat judar som brinner i helvetet, enbart iklädda de utmärkande hattarna. ”Judar” står det på kitteln.

Nationalsocialisterna var inte först med att märka ut judarna, en gul märkning introducerades först av kalifen i Bagdad på 800-talet och spreds sen till västvärlden under medeltiden. 1215 beslutade påven att judar ska bära en särskild klädsel och under 1200-talet tvingades judar på olika platser att bära märkning av olika slag, som en gul eller vit ring på bröstet, speciella hattar som syntes på långt håll eller märken som föreställda dubbla stentavlor.

Märkningen varierade från land till land och mellan olika perioder. Förutom hattar försökte man också införa hellånga rockar, som under till exempel det sena 1300-talet i Rom skulle vara röda. Den vanligaste typen av märkning var en rund gul eller vit ring.

Bilden från England 1233 kopplar ihop djävulen (figuren med horn) med judarna, utmärkta av den typiska hatten.

Bilden ovan är exempel på ett återkommande demoniserande och avhumaniserande medeltida bildtema; Figuren längst till höger föreställer en ”jude” med horn och djurkropp och utmärkt med den under medeltiden vanligt förekommande märkningen av judar, en rund vit eller gul ring. I samma bild finns också två andra vanliga antisemitiska bildteman judesuggan och ritualmordsanklagelsen.

Medeltida bildexempel på judar som utmärks av de specifika hattarna. Bilden till höger: copyright JewishEncyclopedia.com

Illustration ur en tysk medeltida sångbok från 1300-talet visar en judisk man med den typiska hatten judiska män tvingades bära.

En illustration från 1312 som visar en grupp judar tillsammans med den tyska kungen Henry VII. Judarna är även här utmärkta av den typiska hatten. Mannen som står längst fram i den judiska gruppen är dessutom tecknad som en stereotyp av ”en jude” med svart krulligt hår, skägg och stor böjd kroknäsa.

Judisk man och kvinna i Tyskland under 1500-talet, båda utmärkta med ring på bröstet.

Den gula ringen är en tysk medeltida märkning av judar. Till höger en medeltida teckning av en judisk man med märkningen i form av en rund ring.

Judar märkta med gula ringar på bröstets vänstra sida bränns på bål i bilden som är från ett medeltida manuskript.

Illustrationen till vänster visar den judiska befolkningens fördrivning från England 1290, judarna bär ett märke på bröstet föreställande dubbla stentavlor. Bilden till höger visar olika typer av märken judar tvingats bära på olika platser under olika tider. Copyright JewishEncyclopedia.com.

Nationalsocialisterna märkte ut alla de ansåg var ”judar” med en gul stjärna. Bröderna Avraham (5 år) och Emanuel (2 år) i gettot i Kovno/Kaunas. Bilden ska vara från februari 1944. Troligen mördades de i Majdanek en månad senare.

Efter tyskarnas invasion av Polen 1939 infördes gradvis olika lokala regler som tvingade judar att bära olika typer av märkning. De första var vita armbindlar med blå Davidsstjärnor. Tvånget för alla judar över sex år att bära en gul Davidsstjärna, med ordet ”jude” skrivet i, började gälla på vissa platser först under hösten 1941. Gradvis introducerades det till andra tyskockuperade områden, där ordet ”jude” översattes till det lokala språket; till exempel ”juif” på franska eller ”jood” på holländska. Den gula stjärnan skulle sys fast på vänstra sidan av bröstet och ytterligare en på ryggen.

Den gula stjärnan skulle sys fast på vänstra sidan av bröstet och ytterligare en på ryggen. Lokala ord för jude användes, som ”Juif” på Franska eller ”Jood” på holländska.

Frågan är inte om, utan i vilken utsträckning de här enkla och tydliga visuella symbolerna effektiviserade mördandet av judar, romer, homosexuella, politiskt oliktänkande och andra. Genom att kombinera de visuellt enkla symbolerna kunde man på bråkdelen av en sekund sortera människor i ett hierarkiskt system, där människor rangordnades bland annat på grundval av rasbiologiska idéer men där ju även politiskt oliktänkande, homosexuella och Jehovas vittnen förföljdes/rangordnades.

HUVUDKÄLLOR

”Badge”. Cyrus Adler, Joseph Jacobs. Jewish Encyclopedia.

”Costume”. Emil G. Hirsch, Wilhelm Nowack, Joseph Jacobs, M. Franco, Cyrus Adler, Herman Rosenthal, Peter Wiernik. Jewish Encyclopedia.

”Remebering England’s Medieval Jews”. Dr Sean Cunningham. National Archives of the UK, 2015.

Detta är utskriftsversionen av en artikel från Kunskapsbanken Bilders makt. Onlineversionen, som innehåller länkar till relaterat material, hittar du på http://bildersmakt.se/visuell-markning-av-judar.