Kunskapsbank om rasistiska stereotyper

Kopplingen mellan stereotyper av ”svarta” och stereotyper av ”judar”

Frågan huruvida den ”judiska rasen” var svart eller vit sysselsatte vetenskapsmännen under 1700- och 1800-talen. Under lång tid beskrevs judar i europeiska diskurser som ”orientaler”, ”ökenfolk” osv. Vid slutet av 1800-talet var många överens om att judarna var resultatet av en ”raskorsning”.

Den rasbiologiska kvasivetenskapen hade en utbredd spridning också i Sverige under början av 1900-talet. Även i de svenska teckningarna av ”juden” konstruerades ”judarna” som tätt kopplade till den då etablerade rasistiska stereotypen av ”en svart”, det vill säga den bildmässiga motsvarigheten till N-ordet. ”En jude” tecknas liksom stereotypen av ”en svart” med krulligt svart hår och stora, gärna röda eller vita läppar, som i bilderna ovan. Bilden överst i mitten är en av många grova stereotypa bilder av judar gjord av den kända svenska konstnären Albert Engström.

Den finlandssvenske författaren Rolf Nordenstreng skrev 1917: ”Mig synes likväl att dessa negerdrag äro så allmänt spridda bland judarna, att man svårligen kan komma ifrån tron på en verklig blandning med negrer”.

En av de ledande svenska rasforskarna, Gaston Backman, placerade 1932 judar i kategorin ”blandraser”.

Att i bild och ord visa på den påstådda rasbiologiska kopplingen mellan judar och svarta var också ett av många centrala teman i den tyska Nationalsocialistiska propagandan.

Antisemitiskt och rasistiskt tyskt vykort. På vykortet återges ett citat av den judiska poeten Heinrich Heine från 1824: ”Alla människor är födda jämlika och formar en nobel ras” (”Alle Menschen, gleichgeboren sind ein adliges Geschlecht”) samtidigt som bilden otvetydigt förmedlar att ”den vita mannen” är överlägsen medan judar och svarta framställs som komiska, groteska och underlägsna.

Från Hitlerjugends undervisningsmaterial med namnet Tyskland övervinner judarna. Bilden framställer judar som en ”degenerad avkomma” som går att spåra till andra enligt nazisterna ”underlägsna raser”; ”Orientalen”, ”N-gern”, ”Västasiaten” och ”Hamiten”. Texten lyder ”Juden är en bastard”.

Bild från Nazi-Tyskland 1942 med rubriken Den judiska komplotten i vilken Roosvelt, Churchill och Stalin påstås vara styrda av en judisk komplott. Bilden speglar den återkommande antisemitiska konspirationsteorin om att ”judarnas” agenda är att ta över världen / att judarna styr världen. Stereotypen av ”juden”, i betydelsen ”alla judar” konstrueras också visuellt enligt nationalsocialismens rasbiologiska ideér om judars rasmässiga koppling till svarta. Stereotypen av ”juden”, liksom stereotypen av ”en svart” från samma tid, tecknas med överdrivet stora läppar, stor och bred näsa och svart krulligt hår.

Nazisternas raspropaganda: Enligt nazisterna utgjorde ”rasblandning” och ”degeneration” ett livsfarligt hot. Bilden till vänster kommer ur den nazistiska propagandaboken ”Den evige juden” från 1937. Texten under bilden lyder: ”Juden i sitt rätta element. Tillsammans med svarta på en Parisisk nattklubb. Judarna tar med folk in i en glittrande värld av perversion, i syfte att förlama och förslava dem. Han tycks oroa sig för detta lika lite som råttorna oroar sig över pesten de för med sig.” Bilden till höger kommer ur ett utbildningsmaterial för Hitlerjugend. Texten i bilden lyder: ”Resultatet! Förlusten av rasmässig stolthet.”

Affisch från utställningen Degenererad musik (Entartete Musik), Tyskland 1938. Exempel på det Nationalsocialisterna ansåg vara ”degenererad musik” visades i utställningen. I såväl bild som ord etablerade Nationalsocialisterna bilden och föreställningen om ”Den judiska degenerationen” och ”Den judiska konspirationen”. Affischens grova stereotyp av ”en svart” jazzmusiker förses i bilden med en davidsstjärna på bröstet för att otvetydigt koppla ihop den enligt nazisterna ”degenererade” och ”svarta” jazzmusiken och ”judarna”.

Antisemitisk, rasistisk bildsvit från svensk skämtpress från början av 1900-talet med titeln En eldsolycka. I en serie bilder har tecknaren repeterat stereotypen av ”en jude” med stora läppar, svart krulligt hår och en jättelik böjd näsa, som i första bilden tänder sin cigarr, i nästa bild tar näsan eld och börjar brinna och i sista bilden har näsan brunnit upp. ”Juden”, nu sotig av rök, framträder eller ”avslöjas”, som det han enligt tecknaren, egentligen är; ”en svart”.

HUVUDKÄLLOR

Narratives and Testimonies. Holocaust and Genocide Studies. University of Minnesota.

Forbidden Music: Anti-Semitic Cartoons. Official website for the book Forbidden Music, by Michael Haas, published by Yale University Press 2013.

Caricatures from Der Stürmer: 1933-1945. German Propaganda Archive, Calvin College.

Nazi Ideology and Victims of the Holocaust and Nazi Persecution. United States Holocaust Memorial Museum.

2nd Nazi propaganda slide of a Hitler Youth educational presentation entitled ”Germany Overcomes Jewry.”. United States Holocaust Memorial Museum.

En Jude är en jude är en jude, av Lars M Andersson (2000). Nordic Academic Press 2012 ( sid 97-98).

Detta är utskriftsversionen av en artikel från Kunskapsbanken Bilders makt. Onlineversionen, som innehåller länkar till relaterat material, hittar du på http://bildersmakt.se/kopplingen-mellan-stereotyper-av-svarta-och-stereotyper-av-judar.