Kunskapsbank om rasistiska stereotyper

Antisemitism: ”feminina” män och ”maskulina” kvinnor

Ett vanligt sätt att försöka degradera och förlöjliga ”de Andra” är att framställa män som ”omanliga” och ”feminina” och kvinnor som ”manhaftiga” och ”maskulina.

Två bilder av stereotypa ”judar” från åren runt sekelskiftet 1900, i vilka mannen framställs som kvinnlig och därmed löjeväckande, samt kvinnan som manlig och därmed motbjudande.

Rasistiska och antisemitiska stereotyper innehåller ofta motsägelsefulla utsagor. Å ena sidan framställs ”de Andra” som ett livsfarligt hot, och å andra sidan som inkompetenta, löjliga och underlägsna.

Efter första världskriget beskylldes ”judarna” för den tyska förlusten. Den så kallade ”Dolkstötslegenden”, som gick ut på att den tyska armen förrådes av bland andra judar och socialdemokrater, var en central konspirationsteori i den nazistiska propagandan. I det här vykortet från Österrike, 1919, sticker en stereotyp ”jude” kniven i ryggen på en tysk soldat. ”Juden” är framställd som både ett hot mot Tyskland och som en kvinna, ett vanligt sätt att försöka degradera och förlöjliga ”de Andra”.

Även i svensk press publicerades mängder av stereotypa bilder av judar mellan ca 1900–1940. Den judiska mannen framställdes ofta som fåfäng och feminin, medan den judiska kvinnan ofta gestaltades som manhaftig.

HUVUDKÄLLOR

En Jude är en jude är en jude. Lars M Andersson, 2012.

Detta är utskriftsversionen av en artikel från Kunskapsbanken Bilders makt. Onlineversionen, som innehåller länkar till relaterat material, hittar du på http://bildersmakt.se/antisemitism-feminina-man-och-maskulina-kvinnor.