Kunskapsbank om rasistiska stereotyper

Dreyfusaffärens antisemitiska bilder och föreställningar

Den franske officeren Alfred Dreyfus anklagades år 1894 för att ha spionerat åt tyskarna. Han sattes i fängelse på ”Djävulsön”, men rättsprocessen fortsatte under tio år och till sist frikändes han. Under processen mot Dreyfus, som var jude, spreds en mängd antisemitiska bilder i Frankrike och debatten var hätsk. En av de mest kända texterna till Dreyfus försvar skrevs av författaren Émile Zola.

Dreyfusaffären var en politisk rättsskandal i Frankrike åren före sekelskiftet 1900. Den judiske officeren Alfred Dreyfus, på bilden till vänster, anklagades och dömdes felaktigt för spioneri. Anklagelserna om Dreyfus förräderi stämde väl överens med de redan florerande antisemitiska idéerna och i samband med Dreyfusaffären spreds antisemitiska föreställningar och bilder i Frankrike.

Dreyfusaffären var en politisk rättsskandal som pågick i Frankrike mellan åren 1894 och 1906. Affären handlade ursprungligen om den judiske officeren Alfred Dreyfus, som anklagades för att ha lämnat över hemligstämplade handlingar till den tyska krigsmakten och dömdes till straffarbete för spioneri.

Domen mot Dreyfus ifrågasattes av vissa ledande franska politiker, författare och intellektuella, som menade att Dreyfus dömdes för att han var jude. Den kända franska författaren Émile Zola publicerade 1898 ett öppet brev till den franske presidenten med inledningen ”J’accuse”, som på svenska betyder ”Jag anklagar”. Émile Zolas inlägg väckte en utdragen och hetsig debatt som delade Frankrike och få människor lyckades hålla sig borta från den debatten.

Även den internationella opinionen ifrågasatte starkt domen mot Alfred Dreyfus, de märkliga turerna kring rättssaken och det franska rättsväsendet. Situationen urartade till en politisk och rättslig skandal. Efter att alla anklagelser hade bevisats vara förfalskade frikändes Alfred Dreyfus helt 1906.

Dreyfusaffären: Émile Zolas inlägg ”J’accuse” väckte en hetsig debatt som delade Frankrike och få människor lyckats hålla sig borta från debatten.

I samband med Dreyfusaffären spreds antisemitiska föreställningar och bilder i Frankrike, bland andra affischerna ovan och nedan mellan 1899–1900. Under rubriken ”Musée des Horreurs” (på svenska ungefär ”Skräckkabinettet”) avhumaniserades Dreyfus försvarare genom att framställas som djur i ett mardrömslikt menageri. De som arbetade för att undergräva Dreyfus förhärligades istället under rubriken ”Musée des Patriotes” (”Patrioternas Museum”).

Till vänster en affisch som föreställer Dreyfus hängd i ett träd med en skylt runt halsen på vilken det står ”FÖRRÄDARE”. I mitten en karikatyr av Dreyfus som anspelar på antisemitiska föreställningar om judars ”rasmässiga” anlag. Bilden till höger föreställer en figur som tvättar en annan i ett kar med pengar. Den som blir tvättad har ordet ”Förrädare” skrivet i pannan och bilden syftar på antisemitiska föreställningar om ”förrädiska judar” som badar i pengar och refererar Dreyfus påstådda förräderi. Texten under bilden lyder: “Judar, för oss i Frankrike, kan enbart blod få bort en sådan fläck!”.

Antisemitismen var utbredd i Frankrike under slutet av 1800-talet och flera öppet antisemitiska tidningar publicerade rasistiska karikatyrer av Dreyfus. Anklagelserna om Dreyfus förräderi stämde väl överens med de redan florerande antisemitiska idéerna och många hade redan dömt Dreyfus långt innan rättegångarna.

Alfred Dreyfus dömdes för spioneri och fängslades på Djävulsön. Men såväl den franska som den internationella kritiken mot domen växte. 1906 fick han återupprättelse och tilldelades utmärkelsen Hederslegionen. Det hade då gått 12 år sedan Dreyfus anklagades och arresterades för högförräderi.

Detta är utskriftsversionen av en artikel från Kunskapsbanken Bilders makt. Onlineversionen, som innehåller länkar till relaterat material, hittar du på http://bildersmakt.se/dreyfusaffarens-antisemitiska-bilder-och-forestallningar.