Kunskapsbank om rasistiska stereotyper

Avhumaniserande bilder av ”judar” som odjur, spindlar, bläckfiskar och råttor

Att framställa människor som omänskliga monster och skadedjur är ett sätt att skapa associationer till hot och äckel, och därigenom rättfärdiga våldsutövning som en form av rättmätigt bekämpande och försvar.

Överst: affisch för den tyska nationalsocialistiska propagandafilmen Den evige juden (Der Ewige Jude) och en stillbild från ett känt klipp ur samma film, i vilken råttor som trängs i rännstenen jämfördes med judar i polska ghetton. Underst en bild av ”juden” som en grotesk best, som hotar att ta över världen, från den österrikiska antisemitiska tidningen Kikeriki (1900). Bilden underst till höger från Ar-Raya, Qatar, 2013.

Avhumanisering av människor kan ske på många sätt, men ett vanligt sätt är att stereotypisera och främmandegöra. Stereotypa bilder fungerar som ett grovt förenklat skyltsystem som har funktionen att kommunicera ”de Andra” i motsatsförhållande till den egna gruppen. Det är vanligt att i bild och/eller ord tillskriva ”de Andra” negativa egenskaper: ondska, girighet, avund, sexuell perversion, barbari, underlägsenhet, bristande intelligens och förmåga att bygga civilisation och till kulturellt skapande. Framställandet av ”de Andra” som omanliga män och manhaftiga kvinnor bidrar också till att avhumanisera. Att koppla ihop och sprida bilder av ”de Andra” som smutsiga, groteska, och som ohyra och hotfulla skadedjur är en explicit form av avhumanisering. I nationalsocialisternas Tyskland framställdes judar ofta som skadedjur som måste bekämpas.

Bilden till vänster kommer från den nationalsocialistiska tidningen Der Stürmer och kopplar ihop ”judar” med skadedjur. Texten lyder: ”SKADEDJUR. Livet är inte värt att leva när man inte bekämpar parasiten, som lystet kryper omkring. Vi måste och kommer att vinna.” Bilden till höger är en tysk antisemitisk propagandaaffisch på polska från 1941, med texten ”Judar är löss; de orsakar tyfus” och kopplar även visuellt ihop stereotypen av ”en jude” med bilden av ohyra.

”Juden” framställd som en orm som omringar, kontrollerar och hotar världen var en vanligt återkommande bildtrop i Nazityskland och dess ockuperade områden. Ormen kommunicerar också stereotypen ”den listige, sluge juden”. Bilder av ”juden” som orm sprids också i samtiden i antisemitiska miljöer.

Bild av juden som en frånstötande och grotesk mask från Der Stürmer 1931, med texten: ”Där något är ruttet är juden orsaken”. På äpplets blad står ”Den tyska ekonomin” medan masken getts namnet ”Judiska skandaler”. Kniven som ska skära bort masken och det ruttna är märkt med hakkorset.

I samband med Dreyfusaffären spreds antisemitiska föreställningar och bilder i Frankrike, bland andra affischerna ovan. Under rubriken ”Musée des Horreurs”, ”Skräckmuséet” på svenska, framställdes de som försvarade Dreyfus som förvrängda och bokstavligen avhumaniserade djur. Bläckfisken och spindeln med dess tentakler eller nät syftar också till att frammana bilden av allomfattande makt och konspirationer.

Judar avbildades återkommande som bläckfiskar, spindlar, vampyrer och djävlar i Nazitidens propaganda. I antisemitiska miljöer återfinns den här typen av avhumaniserande bilder även i samtiden.

Bläckfisken används också i samtiden för att sprida föreställningar om judisk makt/konspirationer som rör medier och politik. Överst till vänster, tysk antisemitisk bok från 1940. Bilden överst till höger är från Al-Quds Al-Arabi, en arabisk tidning publicerad i London, 2013. Bilden nere till vänster från Ar-Raya, Qatar, 2013. Bilden till höger föreställer Facebookgrundaren Mark Zuckerberg och publicerades i en tysk tidning 2014. Bilden gavs två olika namn i tidningen: Bläckfisk Zuckerberg och Bläckfisk Facebook. I bilden ritades Zuckerberg som bläckfisk, vars tentakler når överallt och den då 29-åriga Facebookgrundaren porträtterades som en typisk stereotyp ”jude”; åldrad, med stor krokig näsa, stora läppar och krulligt hår.

HUVUDKÄLLOR

”Caricatures from Der Stürmer: 1927-1932”. German Propaganda Archive. Calvin College.

”Looking Deathworthy: Perceived Stereotypicality of Black Defendants Predicts Capital-Sentencing Outcomes”. Jennifer L. Eberhardt. Cornell Law Faculty Publications, 2006.

Detta är utskriftsversionen av en artikel från Kunskapsbanken Bilders makt. Onlineversionen, som innehåller länkar till relaterat material, hittar du på http://bildersmakt.se/avhumaniserande-bilder-av-judar-som-odjur-spindlar-blackfiskar-och-rattor.