Kunskapsbank om rasistiska stereotyper

Bilder av ”asiater” som en hotfull massa utan individuella särdrag

Under 1800-talet spreds hotbilden av en förestående invasion av västvärlden. Sydostasiater framställdes som en framvällande, ofta klargul, massa där alla såg likadana ut och saknade individuella egenskaper. Begreppet ”Gula faran” fick bred folklig spridning i samband med arbetskraftsinvandringen till främst USA under senare hälften av 1800-talet.

I bild framställs ”asiater” ofta som en hotfull massa utan individuella särdrag. Längst till vänster, belgisk bild från tiden runt första världskriget som framställer den “Gula faran” i form av kinesiska, klargula, människomassor som strömmar ut ur jordklotet som bär inskriptionen ”Det himmelska riket” – en benämning för Kina – och tar de yrvakna europeiska makterna på sängen. I mitten, illustration från den franska satirtidningen Fluide Glaciale, 2015, där flinande, knallgula och identiskt lika ”kineser” med kloliknande naglar och händer hotar ”europén.” Texten lyder: ”Den gula faran, och om det inte redan är försent?”. Till höger, bild ur TV-serien South Park, 1998.

Uttrycket ”Gula faran” myntades av den tyske kejsaren Wilhelm II 1895 som odlade idén om ett apokalyptiskt framtida raskrig mellan vita och asiater, men hade sin föregångare i äldre föreställningar om ”hunnerinvasionen” och de ”mongoliska horderna”. Särskilt i USA men också i Australien, Nya Zeeland och Kanada tolkades den kinesiska arbetskraftsinvandringen under 1800-talet av många som ett bevis på denna ”invasion” och framställdes i form av den ”Gula faran”.

I stereotypa framställningar av asiater, framträdde de ofta i form av en oändlig massa där individerna saknade individuella drag och ofta avbildades de på ett sätt som direkt eller indirekt förde tankarna till insekter eller skadedjur.

I bilder framställdes ”asiater” ofta som en hotfull massa utan individuella särdrag. Överst till vänster amerikansk propagandabild från 1902, som anspelar på Jonathan Swifts roman från 1726 där hjälten Gulliver kommer till Lilliputtarnas land och tas till fånga. På bilden personifieras USA av Onkel Sam som slagits i järn av de kinesiska ”lilliputtarna”, som är små men oändligt många. Överst till höger; amerikansk bild från 1800-talets slut där Onkel Sam förgäves försöker stoppa kinesiska immigranter från att ta sig in i USA. Kineserna framställs också här som en till synes oändlig mängd identiskt lika figurer som likt insekter eller skadedjur lyckas ta sig igenom både golv och väggar. Underst till vänster, amerikansk bild från 1878 som framställer kinesiska invandrare som gräshoppor som förstör ”Onkel Sams” grödor och skörd. Texten under bilden lyder: ”70 miljoner människor i Kinas norra provinser svälter. De som kan förbereder sig för att komma till USA. Håll utkik efter gräshopporna Onkel Sam”. Underst till höger, amerikansk bild från 1880 som framställer kinesiska invandrare som vildsvin som förstör ”Onkel Sams” grödor och skörd. Texten under bilden lyder: ”Ödeläggelse”

Från vänster till höger: teckning ur Robert Ripleys Believe it or Not (Tro det eller ej) från 1929, populära och illustrerade volymer om så kallade fantastiska fakta. Texten lyder ”De marscherande kineserna. Om världens alla kineser skulle gå fyra i bredd, och korsa en given punkt, skulle de aldrig sluta komma, också om de fortsatte marschera i evighet och evighet.” Bilden och bildtexten är ett exempel på den stereotypa framställningen av befolkningen i Asien som en invasionsliknande armé, vars blotta antal utgjorde ett hot mot den övriga världen. Till höger; omslag till boken Det röda Kinas stridande horder av den amerikanske arméofficeraren Robert Rigg, 1951. Boken är en ”realistisk redogörelse” för den kommunistiska Röda Arméns uppbyggnad och taktik, men både titel och omslag anspelar på traditionen att framställa Asiens befolkning som en hotfull ”hord” på marsch mot Europa och västvärlden.

Illustration av barnboksförfattaren Dr. Seuss, 1953. Onkel Sam framställs här i form av en örn som förgäves försöker stoppa japansk immigration till USA. Japaner framställs som en oändlig mängd framvällande, identiskt lika, flinande strykarkatter (alley cats).

I förlängningen av bilden av den ”Gula faran” och den ”asiatiska horden” som hotar att översvämma västvärlden, spreds och populariserades under 1900-talet och fortfarande idag, föreställningar om att alla asiater ser likadana ut, och även saknar individualitet och kreativitet.

Överst till höger, omslag till den kanadensiska grafiska novellen Pyongang. En resa i Nordkorea, av Guy Delisle 2004. Till höger och nedan till vänster; illustrationer ur barnboken Fem kinesiska bröder från 1938, med illustrationer av Kurt Wiese. Nedan till höger, illustration ur nutida utgåva av samma bok.

Längst ner till vänster, skiss av konstnären Banksy från inledningen till ett avsnitt av tv-serien Simpsons, 2011. Banksys bidrag var en kommentar till det faktum att många animationer idag framställs i Asien, och animatörernas dåliga arbetsvillkor. I den slutgiltiga versionen valde Banksy bort de stereotypa ”asiaterna” med kuliehatt.

Till höger de identiska trillingarna Chang ur Disneys tv-serie Proud Family, 2001. Framställningen av trillingarna Chang som plugghästar anknyter också till den stereotypa bilden av asiater som högpresterande men robotlika och fantasilösa.

HUVUDKÄLLOR

”The Malleable Yet Undying Nature of the Yellow Peril”. Tim Yang. Darthmouth College.

”Long before anxiety about Muslims, Americans feared the ’yellow peril’ of Chinese immigration”. Christopher Woolf. PRI, Public Radio International, 2015.

”Chinese Exclusion Act (1882)”. Immigration to the United States, 1789-1930. Harvard University Library Open Collections Program.

”Kids Use ’Dr Seuss Week’ To Teach Classmates Abut His Racist Cartoons”. Caroline Bologna. The Huffington Post, 2017.

”Perceptions of the East – Yellow Peril: An Archive of Anti-Asian Fear”. Leung Wing-Fai. Irish Times, 2014.

Yellow Peril! An Archive of Anti-Asian Fear. John Kuo Wei Tchen, Dylan Yeats, 2014.

Detta är utskriftsversionen av en artikel från Kunskapsbanken Bilders makt. Onlineversionen, som innehåller länkar till relaterat material, hittar du på http://bildersmakt.se/bilder-av-asiater-som-en-hotfull-massa-utan-individuella-sardrag.