Kunskapsbank om rasistiska stereotyper

Myten om ”den vandrande juden” och ”den evige juden”

Den medeltida kristna myten om Ahasverus finns i många versioner. I de samtida utmålas ”juden” som kosmopolitit och fosterlandsförrädare, men grundidén är densamma: att Gud förbannat judarna som därför är dömda att dra från plats till plats, ända till den yttersta dagen, då de ska straffas för sitt ”svek och förräderi”.

Gustave Dorés bild Den vandrande Juden (Le Juif Errant), från 1852 (vänster) som senare visades på nazisternas utställning Den evige Juden i Tyskland och Österike 1937–38. De två bilderna till höger från den brittiska spelfilmen The Wandering Jew från 1933-34 med skådespelaren Conrad Veidt i huvudrollen. Under 1800-talet och början av 1900-talet återkom myten om ”den vandrande juden” i den stereotypa framställningen av den kosmopolitiska och fosterlandsförrädiska juden.

Under medeltiden skapades myten om en judisk skomakare, Ahasverus, som hade sin verkstad vid Via Dolorosa, den väg Jesus vandrade till avrättningsplatsen, enligt det andra testamentet. Enligt myten stannade Jesus utanför Ahasverus dörr, men blev avvisad. Som straff fick Ahasverus vandra runt i världen för evigt, utan hem, ro eller vila. Myten finns i många versioner, men återkommande är den av Gud förbannade juden, som är dömd att dra från plats till plats, ända till den yttersta dagen, då Gud skall straffa judarna för deras ”svek och förräderi”.

Bilden ovan är en illustration av ”den vandrande” eller ”evige juden” ur den antisemitiska barnboken Lita inte på en räv på den gröna ängen och lita inte på en judes ord av Elvira Bauer.

Under 1800-talet och början av 1900-talet återkom myten om ”den vandrande juden” i den stereotypa framställningen av den kosmopolitiska och fosterlandsförrädiska juden. Den antisemitiska och nationalistiska myten hävdade att ”juden” av naturen var en ”främling” var han än bodde, och hur länge hans förfäder än bott där. ”Judar” var oförmögna till fosterländska känslor eftersom de under 2000 år inte haft något fosterland och de var därmed än mer ”främmande” i en tid och på en plats där fosterländska känslor lyftes fram som utmärkande för den civiliserade och goda människan. ”Den vandrande juden” har också ibland kallats ”den evige juden” och nazisterna skapade både en vandringsutställning, en bok och en propagandafilm med titeln Den evige Juden som länkade den uråldriga myten om ”Den vandrade juden” till det hot som utgjordes av den ”judiska rasen”.

Myten om ”den vandrande juden” har inspirerat otaliga kulturuttryck och konstverk. Den har framställts och repeterats i skönlitteratur, poesi, musik, opera, pjäs, spelfilmer, brädspel med mera.

Överst exempel på illustrationer av ”den vandrande juden” i franska trycksaker från början av 1900-talet. Bilden till höger är ett franskt vykort. Den stora bilden visar Spelet den vandrade juden (Jeu de Juif Errant), som ett franskt brädspel inspirerat av romanen med samma namn av Eugene Sue. Den antisemitiska och nationalistiska myten hävdade att ”juden” av naturen var en ”främling” var han än bodde, och hur länge hans förfäder än bott där.

Conrad Veidt i den brittiska spelfilmen The Wandering Jew från 1933. Ett filmklipp går att se här

HUVUDKÄLLOR

”22 April 1774 ’Wandering Jew’ of medieval myth arrives in Brussels”. Richard S Harvey. On This Day In Messianic Jewish History. Blog.

”Den vandrande juden”. Dick Harryson. Svenska Dagbladet, Historiebloggen, 2014.

”Ahasverus i Skara”. Håkan Strömberg. Populär Historia, 2000.

”Förintelsen, del 2: Antisemitismen”. So-rummet.

Detta är utskriftsversionen av en artikel från Kunskapsbanken Bilders makt. Onlineversionen, som innehåller länkar till relaterat material, hittar du på http://bildersmakt.se/myten-om-den-vandrande-juden-och-den-evige-juden.