Kunskapsbank om rasistiska stereotyper

Sions Vises protokoll – ett antisemitiskt falsarium

Sions Vises protokoll och liknande konspirationsteorier är fortfarande ett vanligt inslag i antisemitiska sammanhang världen över. Men skriften skapades inte av judar, utan av den ryska tsarens hemliga polis.

Bilderna visar upplagor och språkversioner av den antisemitiska texten Sions Vises Protokoll.

Texten Sions Vises protokoll skapades av den tsarryska hemliga polisen runt sekelskiftet 1900 och sprider föreställningen om en judisk världskonspiration. Protokollen användes som propaganda mot judar i Nazityskland och sprids ännu idag av högerextrema och andra antisemitiska grupper, ofta i Mellanöstern.

Under åren 1881-1884 och 1903-1906 mördades tusentals judar i Ryssland och Ukraina. Judar förföljdes, deras egendom vandaliserades och de misshandlades och dödades i våldsamma upplopp. Miljoner judar lämnade Ryssland och de flesta sökte sig till USA. 1905 hade Sions Vises protokoll publicerats, ett dokument som skrevs av tsarens hemliga polis, men utgav sig för att härröra från sionistkongressen i Basel 1897. Sions Vises protokoll beskriver hur ”judarna” tänker förinta kristenheten, bland annat genom att sprida epidemier. Dokumentet påstods bevisa att judarna kontrollerade politiken, massmedierna och världsekonomin, och att det fanns en världsomspännande judisk konspiration med syfte att erövra världen. Efter den ryska revolutionen 1917 fick Sions Vises protokoll stor internationell spridning och den kommunistiska revolutionen påstods vara en judisk komplott.

Ytterligare exempel på upplagor och språkversioner av den antisemitiska texten Sions Vises Protokoll. Bokomslaget längst ner till höger med ockulta symboler är en version från 1912.

För Hitler och nazisterna var Sions Vises protokoll centralt i propagandan och hetsen mot den judiska befolkningen. Den amerikanska biltillverkaren Henry Ford spred antisemitisk propaganda och utdrag och citat hämtade ur Sions Vises protokoll i sin bok The International Jew och i sin tidning The Dearborn Independent. Det svenska förlaget Almqvist & Wiksell gav 1924 ut en översättning av Fords bok, Den internationelle juden, som då ingick i skriftserien I tidens stora frågor. Henry Ford fick 1938 motta hedersutmärkelsen Tyska Örnens Orden, som instiftats av Adolf Hitler.

Den första svenskspråkiga utgåvan av Sions Vises Protokoll kom 1919 och hade titeln Förlåten faller och gavs ut på finlandssvenska Blinkfyrens förlag.

Sions Vises protokoll och liknande konspirationsteorier är fortfarande ett vanligt inslag i antisemitiska sammanhang världen över och fortsätter att spridas av högerextrema, radikala islamistiska och andra antisemitiska grupper och individer.

HUVUDKÄLLOR

”Vad är antisemitism?” Svenska kommittén mot antisemitism, SKMA.

”Antisemitism”. Forum För Levande Historia.

”Holocaust Encyclopedia: The Protocols of the Elders of Zion”. United States Holocaust Memorial Museum.

”The Holocaust: A Learning Site for Students”. United States Holocaust Memorial Museum.

”The Protocols of the Elders of Zion”. Holocaust Education & Archive Research Team.

”The Protocols of the Elders of Zion”. Yad Vashem. The World Holocaust Remembrance Center.

”Anti-Semitism in the U.S : ’The International Jew’, Henry Ford”. Jewish Virtual Library.

Detta är utskriftsversionen av en artikel från Kunskapsbanken Bilders makt. Onlineversionen, som innehåller länkar till relaterat material, hittar du på http://bildersmakt.se/sions-vises-protokoll-ett-antisemitiskt-falsarium.