Kunskapsbank om rasistiska stereotyper

Judar förföljs under korstågen och anklagas för att ha orsakat digerdöden

Från tusentalet började antijudaismen växa i Europa. Under de första korstågen, då franska och tyska riddare samlade soldater för att befria Jerusalem från muslimerna, började trupperna samtidigt förfölja, plundra och mörda judar i sina egna hemländer. Under 1300-talet fördrevs och dödades många judar, anklagade för att ha förgiftat de kristnas brunnar.

Under medeltiden blev judar förföljda för sin tro och religion och under korstågen inledde korsriddarna massmord på judar. Bilden till vänster är en bild från 1100-talet föreställande judar som plågas i helvetet, nakna frånsett de speciella hattar de tvingades bära för vara lätta att identifiera. Bilden till vänster är ett franskt träsnitt från 1500-talet föreställande ”juden” tillsammans med djävulen och ett påstått ”blodsoffer”.

Under 1000-talet blev antijudiska myter och föreställningar allt vanligare bland kristna i Europa. Eftersom judar var förbjudna att ägna sig åt många yrken och då penningutlåning mot ränta var ett förbjudet yrke enligt den kristna kyrkan, blev utlåning ett av de få yrken judar kunde ägna sig åt. Många korsfarare och andra lånade pengar av judar, vilket i sin tur ledde till antijudiska stämningar. Samtidigt blev det allt vanligare att judar tvingades välja mellan kristen omvändelse eller döden.

Under korstågen begicks massakrer på judar av såväl franska som tyska trupper, ledda av härförare, men till stor del bestående av vanligt folk och bönder. Synagogor brändes och judar som inte övergav sin tro dödades, och på flera platser hjälpte även stadsbefolkningen till att förfölja och mörda judar. Man passade också på att bedriva utpressning och krävde att judar skulle betala för att slippa att bli dödade.

Under det första korståget 1096 var syftet att ta sig till Konstantinopel för att sedan befria Jerusalem från muslimerna. Men istället för att ge sig av mot Konstantinopel dödade greve Emicho av Leiningen och hans anhängare hundratals judar på olika platser i Tyskland.

Under ett kyrkomöte i Rom 1215 beslutades att judarna skulle bära ett runt gult märke av tyg på kläderna. Det gula märket syftade på de guldmynt som Judas enligt Nya testamentet hade fått för att förråda Jesus.

”Judarna” beskylldes för ritualmord och det påstods bland annat att judar använde blod från kristna barn när de bakade sitt påskbröd.

Bilden ovan är en illustration av när omkring tusen judar brändes på bål i staden Strassbourg 1349. Judarna mördades för att de påstods ha förgiftat brunnar och orsakat pesten.

Illustration från Frankrike som påstår sig visa att ”judarna” är ansvariga för pesten genom att förgifta de kristnas brunnar.

1290 fördrevs judarna från England och under 1300-talets tvingades den judiska befolkningen ut ur Frankrike, Ungern och delar av Tyskland. De flesta tyska judar som inte hann fly österut i samband med digerdöden blev dödade.

Illustration från 1493 av hur judar bränns levande som straff för att ha spridit pesten.

Digerdöden härjade i Europa 1347–1350 och i genomsnitt var tredje som smittades dog. Rykten spreds om att ”judarna” förgiftade de kristnas brunnar vilket ledde till våldsamma förföljelser och massakrer på judar.

Bild till vänster visar judar som fördrivs från England 1290, judarna är visuellt utmärkta genom märken av dubbla stentavlor på bröstet. Bilden i mitten föreställer judar under medeltiden som tvingades bära utmärkande hattar. Den gula ringen till höger är en tysk medeltida märkning av judar.

HUVUDKÄLLOR

Detta är utskriftsversionen av en artikel från Kunskapsbanken Bilders makt. Onlineversionen, som innehåller länkar till relaterat material, hittar du på http://bildersmakt.se/judar-forfoljs-under-korstagen-och-anklagas-att-ha-orsakat-digerdoden.