Kunskapsbank om rasistiska stereotyper

1900-talets myter om ”judarna” som skyldiga till allt ont

Stereotypa bilder som varnar för en judisk världskonspiration och för ”judarna” som de onda och giriga krafter som ligger bakom allt ont i världen, har spridits i stor skala under århundraden. Judarna har beskyllts för att ligga bakom allt från krig och attacken mot World Trade Center i New York till skapandet av Daesh, USA:s utrikespolitik och globaliseringen av världsekonomin.

Bilderna ovan är från början och mitten av 1900-talet. Samtliga bilder beskyller judarna för att anstifta krig och sprida förhatliga ideologier och politiska idéer. Bilden överst till vänster är en propaganda-affisch från andra världskrigets Tyskland, vars text lyder: ”Juden. Den som anstiftar kriget. Den som förlänger kriget”. I bilden överst till höger från 1942 återspeglas föreställningen om en judisk världskonspiration genom vilken judar styr samtliga stormakter och ligger bakom världskriget: en stereotypt framställd ”jude” gömmer sig i kulisserna i syfte att kontrollera de allierade, vilka representeras av de brittiska, amerikanska och sovjetiska flaggorna. Texten i bilden lyder ”Bakom fiendemakterna – juden”. Bilden nedan till vänster har texten ”Befria Storbritannien från judisk kontroll” och visar en stereotyp bild av en ”jude” som piskar och styr såväl arbetarpartiet Labour som andra grupperingar. I affischen nedan i mitten står ”Vakna amerikaner! Vill du detta? Kommunism är judiskt. Städa upp Amerika! Krossa den röda pesten! Bojkotta juden!”. Bilden visar Frihetsgudinnan med ett stereotypt judiskt ansikte och en stereotyp ”jude” med hammaren, skäran och en Davidsstjärna, i famnen. Bilden längst ner till höger är en tysk bild från den antisemitiska tidningen Kikeriki som beskyller de tyska socialdemokraterna för att vara ”judiska”.

Antisemitiskt vykort från Österrike 1919. ”En jude” gestaltad som en stereotyp med stor kroknäsa, utskjutande underläpp och markerad med en Davidsstjärna, sticker kniven i ryggen på en tysk soldat. Bilden anspelar direkt på ”Dolkstötslegenden”, en konspirationsteori i Tyskland under mellankrigstiden som spreds av högerextrema grupper. Innehållet i ”Dolkstötslegenden” var att den tyska armén egentligen var ”obesegrad i fält” under första världskriget men förråddes hemma i Tyskland och därmed fick en ”dolkstöt i ryggen”. Den tyska kapitulationen i första världskriget skylldes på de opatriotiska, socialisterna, bolsjevikerna, Weimarrepubliken och särskilt på ”judarna”.

En återkommande antisemitisk idé som var mycket spridd framförallt i Tyskland under första delen av 1900-talet, var att ”juden” var en anstiftare av krig. Judarna anklagades för att vara skyldiga till Tysklands förlust i första världskriget. Bilden ovan visar en stereotyp bild av en jude som just tänker hugga den tyska soldaten i ryggen. Den illojala och icke-nationalistiska ”juden” är gestaltad som ”feminin” vilket är en vanlig metod för att degradera ”den Andre”. Mössan är märkt med en Davidsstjärna så att det inte ska gå att missförstå att figuren på bilden föreställer ”en jude”. En annan vanlig bildtrop från samma tid är judar som konspirerar i kulisserna, och som kommunicerar att det i själva verket är ”judarna” som ligger bakom fiendernas, Amerikas och Storbritanniens, politik, och att det också är judarna som ligger bakom socialdemokratin, kommunismen, ”Bolsjevismen”, och kapitalismen.

Bild från Nazityskland med rubriken ”Den Judiska Komplotten”. Bilden speglar den antisemitiska föreställningen om att ”judar” konspirerar för att ta över världen. Både Roosevelts, Churchills och Stalins politik påstods vara styrd av en judisk konspiration. Teckningen av ”judens” ansikte i mitten konstrueras visuellt som motsatsen till nationalsocialisternas ariska ideal ; en äldre, fårad, orakad, svartmuskig man med svart krulligt hår, stora läppar, oproportionerligt stora öron och bred, stor näsa.

Antisemitisk tysk propagandabild från Ukraina 1943 med rubriken ”Judar i Amerika”. Bilden beskriver och varnar för hur judarna tagit över Amerika.

Judarna beskylldes för att ligga bakom såväl modernismen som kapitalismen, kommunismen och ”bolsjevismen”. Bildmässigt ser vi hur troperna återkommer och repeteras i oräkneliga versioner; ”juden” som kontrollerar andra som marionetter; ”judar” som konspirerar i kulisserna och i själva verket är de som styr, och ”judar” som feta kapitalistiska utsugare.

Den antisemitiska tropen om den kapitalistiska ”utsugar-juden” framställs med kläder som visuellt får representera kapitalism: smalrandiga byxor, svart-vita damasker, väst, kavaj, och guldklocka i klockkedja. Den stereotypa skylten av juden som ”ras” repeteras utan variation; stor krokig näsa, svart krulligt hår, skäggig, ofta äldre och fet och gärna med ett listigt uttryck i ansiktet som signalerar att detta är en ond och opålitlig typ som är ute efter att bedra och luras. Stereotypen ”den judiske kapitalisten” representerar i bilden ovan även kommunismen, det vill säga, både kommunism och kapitalism framställs som judiska hot och verktyg för judars undergrävande verksamhet.

En hotfull antisemitisk stereotyp av ”en jude” som stornäst, fetlagd, svartmuskig, grotesk och illvillig, rusar fram med knutna nävar. I bakgrunden skymtar Frihetsgudinnan. Bilden förmedlar att ”juden” är ett hot mot den frihet som Amerika representerar. Från Italien ca 1940.

Ett populärkulturellt exempel på tropen ”Amerika-styrs-av judar” är Hergés Tintin-serie Den mystiska stjärnan som gavs ut i Belgien 1941-42. Belgien var ockuperat av Tyskland och Amerika framställdes som huvudfiende i kriget. I Hergés serie motarbetades hjälten Tintin av den amerikanska ”juden” Blümenstein, som tecknades som den stereotypa, konspirerande ”judekapitalisten” med kroknäsa och cigarr. Efter 1945, när den typen av explicit och våldsam antisemitism inte längre var gångbar, ändrade Hergé serien och döpte om Blümenstein till Bohlwinkel som kom från det fiktiva landet Sao Rico.

Ett populärkulturellt exempel på tropen ”Amerika-styrs-av judar” är Hergés Tintin-serie ”Den mystiska stjärnan” som gavs ut i Belgien 1941-42. De svart-vita serierutorna är hämtade ur originalversionen. ©Hergé Foundation

En återkommande antisemitisk trop i 1930-talets Tyskland som även fanns i Sverige och andra europeiska länder, framställde juden som utsugare av de nationella majoritetsbefolkningarna. ”Ocker-juden” tecknades som en äldre, fet och listig, bedragare, vars kläder, accessoarer och smycken betecknade rikedom.

Bilden till vänster är en rysk propagandabild från 1919 som framställer Leon Trotskij som ”jude- bolsjevik”. Bilden spreds av den anti-bolsjevikiska Vita armén under det ryska inbördeskriget. Framställningar av den ”Judiska boljevismen” utgår från en antisemitisk föreställning om bolsjevismen som en judisk konspiration. Bilden kopplar ihop Trotskij med djävulen genom den röda, deformerade och håriga figuren som framställs som icke-mänsklig. Associationen judar-djävul är ett motiv med rötter i en medeltida tradition. För att framställningen av Trotskij som ”en jude” inte ska kunna missförstås har figuren försetts en Davidsstjärna runt halsen. Dödskallarna i bildens underkant signalerar att ”jude-bolsjevikerna” är skyldiga till miljoner människors död.

Bilden i mitten är en antisemitisk affisch från Ukraina. Texten lyder: “Satan har tagit av sin mask”. Den tyska bilden till höger har texten ”Boljevism är judendom”.

Tysk affisch riktad till Röda arméns soldater ca 1941-45, med budskapet att soldaterna och deras överordnade i själva verket bara är förslavade och styrda av ”juden”.

Bilden till vänster är en antisemitisk affisch från det tysk-ockuperade Sovjet, från ca 1943, med stereotypen av den blodtörstiga “jude-bolsjeviken” som framställer “juden” som skyldig till massakern på över 9 000 sovjetmedborgare i Ukraina. I själva verket var det Stalins hemliga polis som låg bakom massakern ca 1937–38. Bilden till höger är nationalsocialistisk propaganda från det ockuperade Polen i vilken en hotande demonliknande stereotyp av ”en jude” kopplas ihop med den kristna antijudiska föreställningen att judarna mördade och korsfäste Jesus.

1900-talets myter om ”judarna” som skyldiga till allt ont: i bilden till vänster, från den tyska tidningen Der Stürmer, framställs ”juden” även här i bolsjevikisk skepnad som det stora hotet mot Europa, gestaltad som en blond, vit kvinna. Rubriken lyder: ”Moder Europa”. Återkommande nazistiska teman var ”judarnas” demoraliserande och destruktiva inflytande på kulturen som förvanskade alla ideal om upphöjd skönhet, och som helt saknade känslan för det nationellas betydelse. På den franskspråkiga nazistiska bilden i mitten är Storbritanniens och Sovjets samarbete i kriget ett resultat av en judisk konspiration, som markeras genom ett svävande stereotypt ”judiskt” ansikte. Rubriken lyder ”Den judiska konspirationen mot Europa!” Bilden till höger är en nationalsocialistisk affisch. Nazisterna ansåg att jazz var ”degenererad musik” (”entartete musik”) och i såväl bild som ord myntades och upprepades föreställningen om ”den judiska degenerationen” och ”den judiska konspirationen” som syftade till kulturförfall och kaos. På bilden har en grov stereotyp av ”en svart” jazzmusiker försetts med en Davidsstjärna på bröstet för att tydligt koppla ihop den ”degenererade” jazzmusiken med ”judarna”.

I vår samtid beskylls ”judar” av olika antisemitiska grupperingar för att ligga bakom såväl globaliseringen, mångkulturen, homosexuellas rättigheter, världsekonomin, USAs utrikespolitik, 9/11, skapandet av Daesh/Isis, att styra pressen, ritualmord och Monica Lewinsky-affären, för att bara nämna några kända teman.

HUVUDKÄLLOR

”State of Deception: The Power of Nazi Propaganda”. United States Holocaust Memorial Museum.

”Antisemitism in History: World War I”. United States Holocaust Memorial Museum.

Detta är utskriftsversionen av en artikel från Kunskapsbanken Bilders makt. Onlineversionen, som innehåller länkar till relaterat material, hittar du på http://bildersmakt.se/1900-talets-myter-om-judarna-som-skyldiga-till-allt-ont.