Kunskapsbank om rasistiska stereotyper

Antisemitiska myter om ritualmord på kristna

Ända sedan medeltiden har ”judar” i Europa beskyllts för att stå i förbund med djävulen, mörda kristna och dricka deras blod. Nya grovt antisemitiska bilder med stereotypen av ”judar” som mördar barn skapas fortfarande. Några exempel är illustrationer som spreds i Ungern 2012 då det ultranationalistiska partiet Jobbik försökte återuppliva ett historiskt rättsfall, samt teckningar som spreds i arabiska tidningar under Gazakriget 2014.

Bilden till vänster ur den grovt antisemitiska syriska teveserien Al-Shatat från 2003 som bland annat har visats i Iran och Jordanien. Bilden till höger är en antisemitisk illustration av ett påstått judiskt ritualmord från en nazistisk tysk dagstidning.

Myten om judiska ritualmord på kristna barn och vuxna bottnar i den kristna kyrkans propaganda som beskyllde judar för att kidnappa och mörda kristna, i synnerhet barn, för att kunna använda deras blod som en del av religiösa ritualer under judiska högtider. En vida spridd myt var att judar använde kristet blod för att baka sitt påskbröd. Från medeltiden och framåt har dessa beskyllningar, tillsammans med anklagelser om att judar förgiftade brunnar och bar ansvaret för pesten under 1300-talet, varit ett huvudtema i den europeiska förföljelsen av judar. Två av de mest kända fallen där falska anklagelser om ritualmord riktades mot judar, är det som gäller William av Norwich, en åttaårig pojke i 1100-talets England, och Simon av Trent, en tvååring i 1400-talets Italien. Sammanlagt finns det cirka 150 registrerade fall av anklagelser om judiska ritualmord, parallellt med tusentals rykten, de flesta från medeltiden, som resulterat i gripanden och mord på judar genom historien. I många fall ledde anklagelserna till våldsamma förföljelser av judar som grupp; mord, tortyr, och att judar brändes på bål.

Exempel på en av många vitt spridda antisemitiska bilder från medeltiden som föreställer det påstådda ”judiska ritualmordet” på den kristna pojken Simon av Trent. Observera att figurerna som ska föreställa judar är utmärkta med de typiska gula ringarna som judar har tvingats bära på olika platser under olika tider.

Ytterligare exempel på visuella framställningar av det påstådda ritualmordet på den kristna pojken Simon av Trent, en spridd antisemitisk myt.

En ofta repeterad antisemitisk bildtrop. Bilden till vänster från 1475 kombinerar den antisemitiska myten om ”ritualmord” på ett kristet barn med en ”judesugga”, en djävul och tre judar. I medeltida antijudisk mytologi var kopplingen judar-djävulen ett återkommande tema. Bilden till höger är en 1700-talsetsning från Tyskland, återigen med ett kristet ”ritualmördat” barn överst och en ”judesugga” under. Judesuggan” är en vanlig antisemitisk bild inom den medeltida kristna konsten och folkkonsten, och återfinns fortfarande i katedraler, kyrkor och offentliga byggnader i Tyskland och övriga Europa.

Antisemitisk franskt träsnitt från 1560 som framställer ”Legenden om juden som ropar på djävulen från en källa av blod”. Bilden visar en jude med en penningpung i handen, ett korsfäst kristet barn och en källa av blod ur vilken djävulen stiger upp.

Under 1700-1800- och 1900-talen blir antijudiska och antisemitiska bilder allt vanligare och får stor spridning genom tryckkonstens utveckling. Under 1800-talet ägde ca 40 ritualmordsrättegångar mot judar rum, mer än en fjärdedel av dem i de tyska staterna. Från Östeuropa finns många dokumenterade fall av judeförföljelser till följd av anklagelser om ”ritualmord” från decennierna runt sekelskiftet 1900. I Polna (Tjeckien), Konitz (Polen) och i Kiev (Ukraina) anklagades judar till exempel för att ha ritualmördat kristna barn. Mängder av anklagelser om ritualmord spreds genom rykten, och ledde till förföljelser och mord på judar.

Myten nådde och gavs spridning i Mellanöstern i och med den så kallade Damaskusaffären 1840, då anklagelser om ritualmord i Damaskus ledde till förföljelser av judar i hela Levanten och bidrog till att kristna antisemitiska bilder från Europa gavs spridning i Mellanöstern. Plötsligt verkade olösta brott ha fått en förklaring. På Rhodos och i Smyrna framkastades anklagelser om ritualmord varpå uppror och övergrepp blev följden och i Beirut vågade judar knappt visa sig ute på gatorna.

Fotografi av judisk familj i Damaskus kring sekelskiftet 1900 från Wikimedia Commons. Myten om judiska ritualmord spreds 1840 till Damaskus och ledde till förföljelse av judar i hela Levanten.

Antisemitisk illustration av det påstådda ritualmordet på studenten Ernst Winter i Konitz år 1900.

Antisemitiskt flygblad från Kiev 1915 som spred myten om judiska ritualmord. Texten uppmanar kristna föräldrar att vakta över sina barn under den judiska påsken. Texten lyder: ”Ortodoxa ryska folk, hylla namnet på Andrey Yushchinsky, som led martyrdöden i Zhids händer! Föreviga honom! Kristna, vakta dina barn!!! Den 17 mars, börjar Zhids påsk”. ”Zhid” är en nedsättande term för judar.

Antisemitisk väggmålning från St Pauls kyrka i Polen, föreställande ”judar” och ett ”blodsoffer” i form av ett kristet barn.

Antisemitismen som växte fram i slutet av 1800-talet byggde ofta på myter och anklagelser om att judar utövar en farlig makt i samhället och i världen.

En antisemitisk politisk teckning från USA, 1896, som visar hur Onkel Sam – en symbol för USA - korsfästs av ”judar”, likt en Jesusgestalt.

Spridandet av antisemitiska föreställningar och bilder nådde en kulmen i den tyska nationalsocialistiska propagandan som bland annat massproducerade antisemitiska bilder och idéer i filmer, illustrationer och skämtteckningar. Av nationalsocialisterna beskrevs judarna som en underlägsen ras, men samtidigt som ett farligt hot, som anklagades för att styra världen. Nationalsocialisterna använde sig också flitigt av den historiska myten om judiska ritualmord i sin propaganda mot den judiska ”rasen”.

Från början är bilden ett vida spritt antisemitiskt vykort, som senare tecknades av och återpublicerades i den nazistiska tidningen Der Stürmer . Bilden föreställer tre ”judar” som ritualmördar en kristen flicka i Polna (Tjeckien).

Teckningen kopierade en antisemitisk polsk plakett och publicerades i den nationalsocialistiska tidningen Der Stürmer. Fyra judiska män med kippor, stora skägg och böjda näsor suger blod ur ett litet kristet barn. Texten under lyder: ”I Brosingen (Ungern) öppnade judarna venerna på hjulmakarens barn och sög hans blod”.

Bild av ett påstått judiskt ritualmord från den nationalsocialistiska tyska dagstidningen Westdeutcher Beobachter. Bilden framställer svartmuskiga, stornästa, skäggiga ”judar” med frack, väst och hög hatt som symbol för makt och kapital i ett underjordiskt rum med en davidsstjärna på väggen och kandelabrar. ”Judarna” hjälps åt att skära upp den blonda, kristna, nakna mannen och tappar hans blod i en tunna.

Nationalsocialisterna använde sig också flitigt av den historiska myten om judiska ritualmord och plockade upp myterna i sin propaganda mot den judiska ”rasen”.

Bilden ovan till höger kommer från nationalsocialistiska Der Stürmer. Rubriken och bildtexten lyder: ”Judarnas offer – under tusenåriga hemliga ritualer har juden spillt mänskligt blod. Fortfarande idag förföljer djävulen oss, det är upp till dig att städa bort det helvetiska manskapet.” Bilden visar två stereotypa ”judar”; svartmuskiga, med svart skägg och stora böjda näsor. Den ena figuren håller en blodig kniv i handen, den andra ett stort rituellt utformat fat dekorerat med en ondskefullt kisande orm tillsammans med en davidsstjärna. I bakgrunden skymtar svarta kors, som på en kristen begravningsplats, och i himlen svävar blonda, kristna offer för judarnas ritualmord med uppskurna halsar, varifrån det rinner ner blod i fatet.

Bild från nazistiska Der Stürmer, 1934. ”Juden” framställd som en ond, grotesk mördare, skär upp halsen på den blonda, kristna kvinnan med en kniv och samlar blodet i en bägare med en davidsstjärna på.

Myten om judiska ritualmord fortsatte att spridas under efterkrigstiden och var en avgörande anledning till pogromen i polska Kielce 1946 där 42 judar som överlevt Förintelsen mördades. Det finns otaliga exempel på att myten om judiska ritualmord på kristna barn och vuxna sprids även i samtiden. Framträdande personer inom media, politik, kunskaps- och kulturproduktion från olika länder och delar av världen sprider myterna om judiska ritualmord och att judar bakar bröd med blod från kristna. 2012 försökte en politiker från det ungerska ultra-nationalistiska partiet Jobbik att återuppliva ett av de historiska rättsfall där judar anklagats för ritualmord.

Bilden ovan kommer ur den grovt antisemitiska syriska tv-serien Al-Shatat från 2003 som bland annat har visats i Iran och Jordanien. Serien är delvis baserad på den antisemitiska förfalskningen Sions vises protokoll och skildrar en judisk konspiration för att ta över världen, samt judarnas påstådda behov av blod från kristna barn för att baka bröd till påskmåltiden. I tv-seriens eftertexter tackas syriska regeringsmedlemmar, som till exempel kulturministern och säkerhetsministern, men syrisk statstelevision har inte velat visa serien.

Den vänstra bilden ovan spreds bland annat på sociala medier under Gazakriget sommaren 2014. I bilden sitter en man med haklapp märkt med en davidsstjärna och skär i ett barn i palestinasjal, som ligger död på tallriken. På gaffeln syns den amerikanska flaggan. I bilden till höger hugger en kroknäst ”jude” med kippa, davidsstjärna och kloliknande fingrar sina blodsdrypande tänder i ett barn, klädd i de palestinska färgerna rött, grönt, svart och vitt.

I samtida propaganda mot staten Israels politik och mot judar generellt är judar som äter kristna eller palestinska barn en vanlig trop. Bilden ovan kommer från dagstidningen Al Watan, 2002.

HUVUDKÄLLOR

”Antisemitism”. Expo skola.

”The Return of the Blood Libel: Can Art Stop the Hemorrhaging of Hate?” Bernard Starr. The Huffington Post, 2013.

”Damaskusaffären 1840. Så nådde europeisk antisemitism Mellanöstern”. Volker Weiss. Svenska kommittén mot antisemitism, SKMA, nyhetsbrev oktober 2015.

”The Kielce Pogrom: A Blood Libel Massacre of Holocaust Survivors”. United States Holocaust Memorial Museum.

Detta är utskriftsversionen av en artikel från Kunskapsbanken Bilders makt. Onlineversionen, som innehåller länkar till relaterat material, hittar du på http://bildersmakt.se/antisemitiska-myter-om-ritualmord-pa-kristna.

Video cover pagePlay icon

Vad är en stereotyp bild?

Film, 3 min

Video coverPlay icon

Det här är inte jag

Ickesterotypa bilder

Icke-stereotypa bilder

Logotyp UNESCO LUCS
Logotyp MKC
Logotyp Postkodlotteriet