Kunskapsbank om rasistiska stereotyper

Giftsvampen och andra antisemitiska barnböcker

Under 1930-talet skapades en rad grovt antisemitiska barnböcker, den mest kända hette Der Giftpilz (Giftsvampen). Barnböckerna etablerade stereotyper av ”judar” som ”onda”, ”groteska” och ”ohederliga”. I Giftsvampen lärde man också barn att rita stereotypa bilder av judar.

Överst en bild ur den antisemitiska barnboken Lita inte på en räv på den gröna ängen och lita inte på en judes ord (Trau keinem Fuchs auf grüner Heid und keinem Jud auf seinem Eid) samt framsidan och två helsidor ur den antisemitiska barnboken Giftsvampen. I bilderna längst till vänster och till höger, gestaltar motiven den nazistiska välspridda anklagelsen om ”judarna” som rasskändare och sexualförbrytare

Julius Streichers förlag gav ut av den grovt antisemitiska tidningen Der Stürmer och publicerade också antisemitiska barnböcker, som användes i förskolor och skolor. I barnboken Giftsvampen lärde man inte bara ”ariska” barn att känna igen utan även att rita stereotypa bilder av judar. I bilden ovan (mitten) lär sig en blond pojke att rita en stereotyp av ”en jude” och den i sin samtid kända visuella tropen en ”judisk” näsa, den så kallade ”judesexan”. Texten under bilden lyder: ”Den judiska näsan är krokig. Den ser ut som siffran sex”.

Stürmer förlag publicerade också en färgläggningsbok för barn med stereotypa bilder av judar. Illustratören var ”Fips”, Philipp Rupprecht, som skapade många av Der Stürmers antisemitiska illustrationer och som också illustrerade bilderboken Giftsvampen. Genom att repetera stereotypa bilder av ”judar” etablerades det grovt överdrivna och generaliserande skyltsystemet av ”en jude”, i betydelsen ”alla judar”.

Stereotypa bilder av judar ur Stürmer förlags färgläggningsbok från 1934 med bilder av ”Fips” Philipp Rupprecht.

I en samtida nationalsocialistisk lärarguide instrueras lärarna att visa barnen stereotypa bilder av judar och jämföra med bilder av ”arier”. Utifrån de påstådda synliga skillnaderna ska det då bli lätt att tala om inneboende skillnader.

I färgläggningsboken är alla bilder manliga figurer, vilket beror på att mannen utgjorde normen. Men, som framgår av bilderna i barnböckerna Giftsvampen och Lita inte på en räv… förekommer de stereotypa bilderna också som kvinnor och barn.

Ett fotografi av den 18-åriga Elvira Bauer, som skapade den antisemitiska bilderboken Lita inte på en räv på den gröna ängen och lita inte på en judes ord. Bilden till höger är en av Elvira Bauers illustrationer ur boken. Bilden visar hur de ”ariska” barnen kör ut de judiska barnen ur skolan.

En av Julius Streichers mest framgångsrika barnboksförfattare hette Elvira Bauer och var en 18-årig konststuderande. Hennes antisemitiska barnbok Lita inte på en räv på den gröna ängen och lita inte på en judes ord kom ut 1936 och spreds i över 100 000 exemplar. Boken marknadsfördes som ”en bilderbok för stora och små”. Titeln är ett citat av Martin Luther, vars judehatande texter nationalsocialisterna citerade flitigt.

Bilderna ovan är båda ur barnboken Lita inte på en räv… av Elvira Bauer. Bilden till vänster illustrerar Bauers text om ”de smutsiga, äckliga judarna” som inte är välkomna i Tyskland och genast bör ge sig av. Bilden är en illustration av stereotypen ”den vandrande/evige juden” (i betydelsen ”alla judar”) som anspelar på judar som farliga och onda Jesusmördare.

Bilder av den antisemitiska barnboken Giftsvampen (Der Giftpilz) som kom ut 1938. Bilden till vänster visar den tyska framsidan, bilden i mitten är en ukrainsk affisch med texten ”De förgiftar våra liv” som visar att det kan ha funnits en ukrainsk översättning av boken. I fotografiet till höger läser en grupp tyska barn ur Giftsvampen.

I barnboken Giftsvampen varnas ”ariska” barn för ”judarna” som utmålas som onda, groteska och perverterade. I en bild bjuder en stereotypt framställd judisk man en blond liten flicka på godis medan flickans bror ringer polisen.

Judar påstås ligga bakom kommunismen och boken varnar för giriga, bedrägliga och ohederliga judar i olika yrken; judiska affärsmän, advokater, handelsresande och brutala kosherslaktare, som påstås med glädje tortera djur till döds. Judarna anklagas också för ritualmord och kidnappning av kristna barn och utmålas som skyldiga till Jesu död.

HUVUDKÄLLOR

”Literature for Children”. German Propaganda. An Archive of Antisemitic Publications from 1930-1945.

Poisonous Mushroom (Der Giftpilz). United States Holocaust Memorial Museum.

Trust No Fox on his Green Heath, And No Jew on his Oath. Elvira Bauer. German Propaganda Archive. Calvin College, 2003.

Detta är utskriftsversionen av en artikel från Kunskapsbanken Bilders makt. Onlineversionen, som innehåller länkar till relaterat material, hittar du på http://bildersmakt.se/giftsvampen-och-andra-antisemitiska-barnbocker.