Kunskapsbank om rasistiska stereotyper

Stereotypen av romer och resande som trolldomskunniga, tjuvaktiga och våldsamma

Framställningen av romer och resande som ett hot mot samhällets ordning har en månghundraårig historia. Den kristna kyrkan spelade en avgörande roll när det gällde att skapa och sprida stereotypa bilder av ”de Andra” som ondskefulla, i förbund med djävulen och ett hot mot majoriteten. Kyrkans propaganda sanktionerade och uppmuntrade våld. När kyrkans makt minskade, övertogs stereotyperna av det sekulära samhället och spreds i medier och populärkultur.

I den kristna konsten framställdes romerna som ogudaktiga och främmande för den kristna tron. Till vänster, Hieronymus Boschs altartriptyk från 1516. Den framställer den mänskliga synden i form av handlingar som representerar frosseri, lust, vrede och girighet. I tavlans förgrund syns ett romskt läger. De ljust klädda kvinnorna i mitten – sittande och stående – bär den stora, hjulformade stråhatt som ofta användes för att beteckna romer. Den stående kvinnan spår en annan kvinna i hand, vilket också är mycket vanligt förekommande i visuella representationer av romer i dåtida konst. Till skillnad från tavlans övriga syndare beror romernas syndfullhet inte på deras handlingar, utan enbart på att de är romer; ondskan framställs som en inneboende egenskap.

Till höger, Pieter Bruegels målning av Johannes Döparens predikan från 1566. Också på denna tavla återfinns ett romskt par i förgrunden, kvinnan till vänster med ryggen mot betraktaren och ett barn i famnen känns igen på den stora stråhatten. Mannen till höger som spår i hand, avbildades med en påtagligt mörkare hudfärg än tavlans övriga figurer. Vid den här tiden tros romerna härstamma från Egypten, vilket delvis förklarar varför de avbildas i en biblisk scen. Viktigare är dock bildens symbolik, där den romske mannen vänder sitt ansikte bort från det kristna budskapet som predikas, vilket markerar romernas främlingskap i förhållande till den kristna gemenskapen.

Den kristna konstens framställning av romer som främmande i förhållande till den kristna gemenskapen, har en motsvarighet i den kristna kyrkans och centralmakternas behandling av romer och resande.

På 1500-talet förbjöd den svenska kyrkan sina präster att befatta sig med den folkgrupp som benämndes ”tartare”. De fick inte döpas, vigas eller begravas i kyrkan, och påbudet hade motsvarigheter i andra europeiska länder. I en europeisk kultur som helt dominerades av kristendom innebar utestängning ett svårt socialt stigma och anklagelser om trolldom kunde leda till döden.

I den kristna konsten framställdes ofta romer som spår i hand, som ett tecken för häxeri och trolldomskunnande. Den sekulära konsten övertog den stereotypa bilden av spående romer men kombinerade den ofta med en lika stereotyp bild av romer som tjuvaktiga och svekfulla. Också här fanns motsvarigheter i myndigheternas propaganda som beskrev romer och resande som våldsamma och opålitliga tjuvar.

Den stereotypa bilden av romer och resande som tjuvar har en mycket lång historia och har förts vidare från den kristna konsten in i den moderna populärkulturen. Ovan, från vänster till höger; den franske konstnären de la Tour; den holländske konstnären Jan Cossiers, båda mitten av 1600-talet; den franske konstnären Simon Vouet, första hälften av 1600-talet. Samtliga tavlor framställer romer som lömska tjuvar som använder handspående som en täckmantel för att kunna stjäla.

Under, bilder från det förra sekeslskiftets populärkultur som framställer romer och resande som tjuvar. Till vänster tysk chokladreklam där en romsk familj har stoppats av polis, och avslöjats som tjuvar. Till höger med underrubriken ”Två små vagabonder” och texten ”Är det här er portmonnä, damen?”. Ordet ”vagabond” användes ofta för romer och resande, och vagnen i höger till bild används för att markera de två pojkarnas identitet som romer eller resande.

Parallellt har den kristna kyrkans propaganda som framställde romer och resande som trolldomskunniga och i förbund med onda makter, levt kvar inom folktro och populärkultur fram till våra dagar. Den stereotypa ”spåkärringen” som använder förbannelser och häxkonst för att utpressa och skada majoritetssamhället förekommer till exempel flitigt än idag.

Den stereotypa bilden av romer och resande som lögnaktiga tjuvar och bedragare spreds både inom vetenskap, media och populärkultur. Den var inte längre kopplad till den kristna kyrkans propaganda som betonade trolldom, utan framställde istället lögnaktighet, bedrägeri och stöld som en del av romers och resandes natur och livsföring. I en svensk avhandling i filosofi från 1730, påstods att romerna ägnade sig åt ”förräderi, plundring, bedrägerier, stölder…kiromanti, och lurendrejeri” (kiromanti är konsten att spå i händer). Gemensamt för den kristna och sekulära propagandan var den stereotypa bilden av romer som ”främmande” och hotfulla i förhållande till det goda samhällets gemenskap och värderingar.

Populärkulturens stereotypa bilder av romer och resande kombinerar ofta symboler för trolldom och magi i form av spåkort, med symboler för våld och opålitlighet i form av knivar.

Ovan, från vänster till höger: ur Marvel Comics, 1975; amerikansk serietidning, 1950-tal; stereotyp ”spåkärring” ur filmen The Wolfman från 1941, där filmens stereotypa ”zigenare” också förvandlar sig till varulvar; ur filmen Drag me to Hell från 2009, där den mystiska ”fru Ganush” kastar en förbannelse över en ung kvinna som förs bort av demoner till helvetet.

Ovan från vänster till höger; Marlene Dietrich i filmen Golden Earrings från 1947, där hon spelar karaktären Lydia. Filmaffischens sexuellt utmanande pose, med nerhasad blus och djup urrigning, anknyter till en stereotyp framställning av romska kvinnor som sexuellt tillgängliga och ohämmade . I handen håller hon spelkort. Noomi Rapace som karaktären Sima i Sherlock Holmes-filmen A Game of Shadows från 2011. Till höger, Lill Lindfors i filmaffisch för filmen Singoalla från 1949, som på engelska gavs titeln Gypsy Fury, ”Zigenskt” raseri.

I 1800 och 1900-talets svenska litteratur finns många exempel på stereotypa framställningar av romer och resande som kriminella och opålitliga. Majoritetssamhället framställs som ett oskyldigt offer för en invasion av fientliga, rasmässigt underlägsna ”främlingar” och fördrivande av och våld mot romer och resande framstår därför som ett nödvändigt försvar mot en moralisk upplösning som hotar att utplåna den goda ordningen.

Strindbergs Tschandala från 1889 utspelar sig på 1600-talet och skildrar enligt en samtida recension: ”den våldsamt rasande kampen mellan ariern, intelligensaristokratin…och ättlingen av en moraliskt oren stam, ’zigenaren’ med de råa vildeinstinkterna…till slut måste ariern anlita all sin överlägsna intelligens för att trampa ihjäl sin fiende”.

Viktor Rydbergs roman Singoalla om kärlekshistorien mellan riddarsonen Erland och ”zigenarhövdingens” dotter Singoalla gavs ut i fyra omskrivna versioner under 1800-talets senare hälft. I de tidiga versionerna stod kritiken av kristendomen i centrum, medan de senare versionerna ställde kampen mellan de goda, ”blonda” arierna och de ”mörka”, lömska och mordiska ”zigenarna” i centrum. Det är tydligt att Rydberg påverkades av den samtida debatten och litteraturen om ”zigenare” och ”tattare” som ”rasfiender”, mot vilka civilisationen med alla medel måste skyddas.

Rydbergs roman filmatiserades 1949, och utgjorde en i en lång rad svenska filmer som från 1920-talet och långt in på 60-talet framställde romer och resande som farliga, lömska hot mot majoritetssamhället. Filmernas hjältar var genomgående blonda, hårt arbetande och hederliga bönder, medan skurkarna var svartmuskiga, lömska och smutsiga ”tattare” eller ”zigenare” som levde på att stjäla. I filmerna slut drivs ”tattarna” och ”zigenarna” bort, och den goda och lyckliga ordningen återställs. I recensionerna av filmen I mörkaste Småland från 1943 kunde man läsa: ”I mörkaste Småland är, trots inslaget av tattarpack och andra småkriminella företeelser, aldrig direkt rå. Men den har som sagt i stället en underton av ömhet för det fattiga Småland och dess strävsamma inbyggare, som stämmer varje ärlig svensk välvillig...Vänskapen mellan de båda krumelurerna Johannes och Cornelius och deras gemensamma mellanhavanden med tattarbyket på den sistnämndes gård är fyndigt tillrättalagt för ett bra filmslut med en finare slagsmålsklimax och åtföljande seger för lagens förut något illa hunsade väktare”.

Från vänster till höger; filmaffisch Folket i Simlångsdalen från 1924. I likhet med många andra filmer med stereotypa bilder av romer och resande, baserades den på en roman med samma innehåll. I mitten, detalj från affisch för filmen Singoalla, 1949, och till höger stillbild ur den amerikanska filmen Wild Gypsies, 1971.

Framställningen av romer och resande som lösdrivande och lögnaktiga tjuvar har i olika former traderats under mer än ett halvt årtusende. De stereotypa bilderna har etablerat en föreställning om romer och resande som ett hot mot samhällets ordning. Precis som i den tidiga kristna konsten, framställs romer i dagens media och populärkultur som främmande i förhållande till den goda gemenskapen och som till naturen tjuvaktiga och opålitliga. Den stereotypa bilden används både i romantiserande och demoniserande sammanhang, men i både är föreställningen om främmandeskap central.

Ovan från vänster till höger; 1971 släppte den amerikanska artisten Cher albumet Gypsys, Tramps and Thieves; ”Zigenare”, luffare och tjuvar. Sedan dess har låttiteln använts i olika kommersiella sammanhang för att marknadsföra bland annat shower, kläder och böcker. I mitten amerikansk affisch från 2016 för en Halloweenfest i ”’zigenarstil’, med spåkärringar, längtande nomader, skojare, trollkarlar och skumma typer”. Till höger; reklam för kläder.

Underst till vänster, två boktitlar som anknyter till låten, som ofta beskrivs som en ”’zigenarballad’”, och med spåkort och vapen som anknyter till den stereotypa framställningen av romer och resande som trolldomskunniga och våldsamma. Till höger; omslag till schweizisk veckotidning från 2012; rubriken lyder; ”Romerna kommer. Rövartåg i Schweiz”. Längst till höger, omslag på fransk tidskrift från 2013 med rubriken; ”Överdos på romer….Behövande, brottsliga, allt det som man inte har rätt att tala om”. Liksom i äldre hatpropaganda riktad mot romer och resande, används husvagnen som en symbol, här överkorsad i ett förbudsmärke.

HUVUDKÄLLOR

”Historisk forskning om rasism och främlingsfientlighet i Sverige”. Rapport. Video. Martin Ericsson, 2016. Forum för levande historia.

”Antiziganism”. Expo skola.

”The Holocaust: Non-Jewish Victims”. Terese Pencak Schwartz. Jewish Virtual Library.

Singoalla. Regi: Christian-Jaque, 1949. Svensk filmdatabas (SFI).

Kvarnen. Regi: John W. Brunius, 1921. Svensk filmdatabas (SFI).

Folket i Simlångsdalen. Regi: Åke Ohberg, 1947. Svensk filmdatabas (SFI).

I mörkaste Småland. Regi: Schamyl Bauman, 1943. Svensk filmdatabas (SFI).

Det ohyggliga arvet. Sverige och främlingen genom tiderna. Christian Catomeris, 2004.

Detta är utskriftsversionen av en artikel från Kunskapsbanken Bilders makt. Onlineversionen, som innehåller länkar till relaterat material, hittar du på http://bildersmakt.se/stereotypen-av-romer-och-resande-som-trolldomskunniga-tjuvaktiga-och-valdsamma.