Kunskapsbank om rasistiska stereotyper

Der Stürmer och Julius Streichers förlag

Den grovt antisemitiska tidningen Der Stürmer gavs ut i Tyskland från 1923 fram till andra världskrigets slut och sågs som en viktig del av nazisternas propaganda. Ansvarig utgivare var Julius Streicher. Tidningen innehöll stora mängder tecknat material, råa, groteska och stereotypa bilder som hetsade mot judar.

Förstasidor ur den antisemitiska tyska, nationalsocialistiska, tidningen Der Stürmer. Längst ned på varje förstasida av Der Stürmer stod texten ”Judarna är vår olycka!” (”Die Juden sind unser Unglück!”).

Tidningen Der Stürmer gavs ut i Tyskland mellan 1923 och 1945 av Julius Streicher. Tidningen var uttalat antisemitisk och anklagade judar för att bland annat begå ritualmord, sexuella övergrepp, ocker, och för att orsaka moraliskt förfall och konspirera mot mänskligheten. Julius Streicher var en känd nationalsocialistisk politiker som också var personlig vän med Adolf Hitler. Målgruppen var bland andra lågutbildade och innehållet i Der Stürmer utgjordes till stor del av bilder och tecknade serier och språket var ofta – men inte alltid – enkelt så att många skulle kunna förstå.

Ovan två nummer av Der Stürmer. Julius Streicher använde återkommande gamla religiösa myter om att judarna var i förbund med djävulen. Tidningsframsidan till vänster från 1943 har ett fotografi av ”en jude” med rubriken Satan (Der Satan). Tidningsframsidan till höger repeterar i bild och text den uråldriga antisemitiska myten om judiska ritualmord på kristna barn.

Der Stürmer är kanske mest känd för sina grovt antisemitiska stereotypa texter och teckningar av judar. Judar avbildades i regel som groteska, ondskefulla, fula, feta med stora krokiga näsor, som odjur, ohyra och kopplade till djävulen.

Ovan två antisemitiska bilder ur Der Stürmer. Bilden till vänster visar ”juden” som djävulen som styr pressen. Bilden till höger publicerades 1934 med texten ”Symbolen för juden är en orm, inte utan anledning. Han smyger sig upp på sitt byte”. Ormen representerar här den föreställda judiska världsmakten/konspirationen och ”Alljuda” användes i nazistisk propaganda synonymt med ”världsjudendomen”. De stereotypa bilderna fungerar som ett inlärt skyltsystem, likt trafikskyltar eller en toalettskylt. När stereotypen väl är etablerad kan den användas på olika sätt, vara mer eller mindre realistisk och/eller kopplas ihop med en djävul, med ormar, råttor osv.

Fotografier av hur Der Stürmer sattes upp i stadsmiljön som väggtidning i speciella skåp för att så många som möjligt skulle ta del av innehållet. Bilden längst ner kommer från en antisemitisk barnbok, och visar hur också barn förväntades ta del av innehållet i Der Stürmer.

Artiklarna i Der Stürmer var delvis skrivna på ett enkelt språk med korta meningar. Tidningen kommunicera i hög grad via bilder och tecknade serier. Der Stürmer publicerades i stadsmiljön som väggtidningar i speciella skåp för att så många som möjligt skulle ta del av innehållet. Tidningen sattes också upp på fabriker och arbetsplatser som väggtidning. Der Stürmer gav också ut antisemitiska barnböcker som spreds i stora upplagor på förskolor och i skolor. Der Stürmer utgjorde en viktig del av den nationalsocialistiska propagandan.

Fotografi av Julius Streicher, utgivare och redaktör för Der Stürmer.

Der Stürmers utgivare och redaktör Julius Streicher dömdes under Nürnbergrättegångarna (efter andra världskriget) till döden för brott mot mänskligheten.

HUVUDKÄLLOR

”Ritual Murder and Sexual Predation”. German Propaganda. An Archive of Antisemitic Publications from 1930-1945.

”Caricatures from Der Stürmer: 1933-1945”. German Propaganda Archive. Calvin College.

”Tintin – Ett tidsdokument från Europas mörkaste barbari”. Henrik Arnstad. Dagens Arena, 2010.

”Nürnbergrättegångarna”. SO-rummet.

Detta är utskriftsversionen av en artikel från Kunskapsbanken Bilders makt. Onlineversionen, som innehåller länkar till relaterat material, hittar du på http://bildersmakt.se/der-sturmer-och-julius-streichers-forlag.