Kunskapsbank om rasistiska stereotyper

Dragon lady

I den västerländska populärkulturens serier, böcker och filmer återfinns den stereotypa ”österländska” skurken, vars världsomspännande brottssyndikat hotar den västerländska civilisationen. Vid 1800-talets slut skapades den stereotypa bilden av ”drakkvinnan”, en intrigerande och känslokylig asiatisk kvinna som strävade efter världsherravälde.

Amerikanska bombplan från andra världskriget med namnen ”Dragon Lady”. Den stereotypa bilden av en lättklädd och mystisk ”asiatisk” kvinna anspelar både på sexualitet och våld.

Stereotypen ”Drakkvinnan” använder både våld, magi, och sexualitet för nå sitt mål att behärska världen. Uttrycket ”Dragon Lady” användes första gången 1936 i en engelsk serietidning.

Under 1900-talet och fortfarande idag förekommer både begreppet och den stereotypa karaktären i västerländsk populärkultur, men begreppet används också för att beteckna verkliga kvinnor av asiatiskt ursprung som beskrivs som maktlystna och hänsynslösa.

Begreppet ”Dragon Lady” används också utanför den populärkulturella sfären för att beteckna historiska, kvinnliga personer av asiatiskt ursprung som beskrivs som maktlystna och samvetslösa. Till vänster amerikansk biografi om den kinesiska kejsarinnan Tzu Hsi, 1992; till höger en amerikansk biografi från 2013 om Sydvietnams första dam 1955-1963: Trân Lê Xuân också känd som ”Madame Nhu”.

Lady Lotus är en kvinnlig version av den stereotypa bilden ”Gula faran”, där kloförsedda händer griper ett jordklot för att frammana en skräckvision av ett ”asiatiskt” världsherravälde. Den stereotypa bilden har rötter i 1800-talet, men förekommer också i till exempel de allierades propaganda under andra världskriget, och i samband med det kommunistiska maktövertagandet i Kina. I Marvel Comics dyker Lady Lotus – ”underbar men dödlig” – upp i The Invaders från 1979, tillsammans med U-mannen – ”nazisten från Atlantis”, och hotar världen. Från vänster till höger; Lady Lotus, 1979; australiensisk anti-japansk propaganda, 1940-tal; och en fransk bild som framställer det kommunistiska Kina som ”gula faran” på väg att ta över världen. Texten lyder: ”600 miljoner idag. I miljard i morgon. Den gula faran”, 1955.

Ovan från vänster till höger; Fah Lo Sueii, dotter till superskurken Fu Manchu, på omslag till bok av Sax Rohmer, 1930; smällare med firmanamnet Dragon Lady, 1940-tal; Lady Deathstrike, Marvel Comics.

Nedan till vänster affisch för filmen Dragon Lady, 1973. Texten lyder: ”Orientens alla njutningar i en berättelse om våld, äventyr och spioneri.” Till höger, karaktären Mizuki ”Witch”/Häxan ur den amerikanska filmen 47 Ronin från 2013, som spelas av Rinko Kikuchi. Hon tillhör den onda sidan och använder magi för att förgöra hjälten, bland annat förvandlar hon sig till en drake.

Kvinnliga skådespelare av asiatiskt ursprung har ofta varit hänvisade till en mycket begränsad uppsättning stereotypa roller: ”Dragon Lady” eller ”Geisha”. Stereotypen ”Dragon Lady” är tätt kopplad till 1800-talets framställning av ”Orienten” eller ”Fjärran Öst” som en plats fylld av våld, magi, falskhet och sexuella perversioner.

Den kinesisk-amerikanska skådespelerskan Anna May Wong (1905-1961) var framgångsrik men hänvisad till två rolltyper; dels the ”Dragon Lady” som i exemplet till vänster (1931 i Drakens dotter), eller som exotisk halvnaken dansös som i stumfilmen Picadilly från 1929, där hon spelar diskerskan Shosho som får chansen att dansa en ”kinesisk” dans för den vita publiken. Båda stereotyperna innebär en sexualisering av den asiatiska kvinnokroppen som visas fram lättklädd och i utmanande poser. Medan sexualiteten i stereotypen ”Dragon Lady” signalerar svekfullhet och fara, signalerar sexualiteten i den stereotyp som ibland kallas ”Lotusblomman” tillgänglighet och undergivenhet (Geishan).

Fortfarande är skådespelerskor med asiatisk bakgrund ofta hänvisade till stereotypa roller som svekfulla, kriminella lönnmördare. Från vänster till höger; skådespelerskan Lucy Liu som den onda karaktären O-Ren-Ishii, i Kill Bill, 2003; Kelly Hu som karaktären Lady Deathstrike i X-men, 2003; Maggi Q i Naked Weapon, 2002; Youki Kudoh i Rush Hour 3, 2007.

HUVUDKÄLLOR

”Stereotypes: Dragon Lady or Docile”. Mary Yu Danico. Asian American Society: An Encyclopedia, 2014.

”Existing Stereotypes”. Stereotypes in Film. Asian Americans in the Media.

”Anna Mae Wong”. IMDB, The International Movie Database.

Detta är utskriftsversionen av en artikel från Kunskapsbanken Bilders makt. Onlineversionen, som innehåller länkar till relaterat material, hittar du på http://bildersmakt.se/dragon-lady.