Kunskapsbank om rasistiska stereotyper

Barnkulturens avhumaniserande berättelser om ”svarta” barn

Inom västerländsk barnkulturtradition finns en tydlig och lång tradition där stereotyper av ”svarta” barn utsätts för våld. De våldsamma berättelserna avhumaniserar och sprider rasistiska föreställningar om mindervärdighet.

Bilden av det ”svarta” barnet som blir uppätet av vilda djur, har varit väl etablerad i västerländsk barnlitteratur sedan mitten av 1800-talet. Till skillnad från den traditionella sagan där barn blir uppätna av till exempel vargar och troll men överlever tack vare sin list och sitt mod, är poängen med de här berättelserna att barnet inte klarar sig. De är alltså inte skrivna och tecknade för att hylla barns list och överlevnadsförmåga, utan tvärtom för att roa genom att visa hur ”svarta” barn blir uppätna eller dödade på andra sätt.

Ovan, illustration ur den svenska barnboken Solo i n-byn, från 1941. Nedan från vänster till höger; brittisk illustration till versberättelsen Tio små n-pojkar, från 1895; illustration till versberättelsen Tio små n-flickor, brittisk, 1938.

1800-talets rasbiologiska föreställningar byggde på en idé om att den ”vita rasen” måste kuva och fostra primitiva och underutvecklade folk; en uppgift som krävde våld och förtryck. I populärkultur riktad till en vit, kristen och västerländsk publik, framställdes därför våld som riktade sig mot ”de Andra” som nödvändigt, men också som en källa till humor. Bilder och berättelser där ”de Andras” död framställdes som en lustighet, både byggde på och bidrog till avhumaniseringen. Det avhumaniserade våldet återfanns också i böcker och produkter som riktade sig till barn, som på det sättet tidigt skolades in i att uppfatta ”svarta” människor i allmänhet och ”svarta” barn i synnerhet som knappt mänskliga, och inte värda medlidande och empati.

Vid 1800-talets mitt cirkulerade versberättelserna Ten little Indians och Ten little N-----boys i den amerikanska populärkulturen. Från början en sång som sjöngs till en traditionell irländsk melodi, plockades den upp och anpassades till vaudevillscenen och de populära så kallade minstrelshowerna där vita skådespelare i så kallad ”Blackface” framförde sånger och dansnummer som förlöjligade svarta amerikaner och svart kultur. Versberättelsen som redan från början handlat om hur tio figurer reduceras till ingen genom diverse händelser och olyckor, blev våldsammare och figurerna var svarta barn som slukades av fiskar och björnar, brändes upp, dog av bistick eller högg av sig själva på mitten. Versberättelsen plockades upp i litteraturen och blev snabbt populär först i England och därefter på den europeiska kontinenten. Det är omöjligt att beräkna exakt hur många olika översättningar och versioner som finns av versberättelsen, men ett tecken på hur vitt spridd den var, är det faktum att deckarförfattaren Agatha Christe använde den som titel på en deckare som publicerades 1939, och att sången då uppfattades av den engelska publiken som ursprungligen brittisk.

Tio små.... Brittisk illustration från 1895; holländsk version från 1930; amerikansk version från 1894. Mitten från vänster till höger; illustration ur brittisk utgåva från 1938. Nederst; holländsk version från 1930 och brittisk utgåva från 1880.

1991 kritiserade dåvarande riksdagspartiet Ny Demokratis andre vice ordförande John Bouvin den svenska biståndspolitiken i Afrika för att vara alltför generös. I en intervju sa han: ”Förr dog två tre ungar av olika katastrofer, exempelvis blev dom uppkäkade av nåt vilt djur av nåt slag. Många dog av svält och sjukdomar. Kvar blev två tre stycken. Alltså fungerade det ganska bra. Och så nu med våra pengar i princip, så hjälper vi dessa, så det blir inga dödsfall. Och då blir det katastrof.”

I sin bok Lasermannen. En berättelse om Sverige, från 2002, citeras Bouvin av journalisten och författaren Gellert Tamas som ett exempel på samhällsklimatet i det sena 1980-talets och tidiga 1990-talets Sverige. Tamas visar hur den offentliga debattens avhumaniserande av ”de Andra” på ett avgörande sätt bidrog till att forma och inspirera den så kallade Lasermannen, John Ausonius, som under samma tid sköt för att döda mot människor med mörkt hår och hy. Bouvins uttalande om barn som blir ”uppkäkade” av vilda djur, kan läsas som ett exempel på hur fiktionens stereotypa bilder och berättelser förvandlas till världsbild och verklighetsuppfattning genom upprepning.

Den populära versberättelsen Tio små n-pojkar gav under 1900-talet upphov till spel på samma tema i en rad olika versioner. Spelen gick ut på att skjuta prick på stereotypa bilder av ”svarta” barn med bollar eller leksakspistoler. Ovan, två amerikanska spel från 1900-talets första hälft.

I reklam och populärkultur användes bilden av det stereotypa ”svarta” barnet som var på väg att bli uppäten av vilda djur mycket ofta. Överst från vänster till höger; Reklam för tvål och lakritspastiller från 1902 och 1930-tal som använder samma stereotypa bild av ett ”svart” barn som försöker komma undan en alligator. Längst till höger, vykort från 1940-talet med rubriken En s----ings bön. Nederst, franska Le petit n---o tillverkade underkläder för barn och började tillverkas vid 1900-talets mitt. Den stereotypa bilden av ett ”svart” barn som attackeras av djur, användes i marknadsföringen under flera decennier.

HUVUDKÄLLOR

”Afrofobins historia i Sverige”. Forum för levande historia.

”Afrofobi”. Expo skola.

”Afrofobi. En kunskapsöversikt över afrosvenskars situation i dagens Sverige”. Rapport, av Tobias Hübinette, Victoria Kawesa, Samson Beshir. Mångkulturellt centrum, på beställning av Arbetsmarknadsdepartmentet, 2014.

”The Picaninny Caricature”. Jim Crow Museum. Ferris State University.

”The Anti-Black Imagery”. Jim Crow Museum. Ferris State University.

”The Golliwog Caricature”. Jim Crow Museum. Ferris State University.

”8 Disturbingly Racist Children’s Books Designed to Devalue Black People”. Atlanta Black Star, 2014.

”8 Classic Children’s Books You Didn’t Realise Were Racist”. Taylor Gordon. Atlanta Black Star, 2015.

Lasermannen. En berättelse om Sverige. Gellert Tamas, 2002.

Mörkt spel. Vithet och den litterära fantasin. Toni Morrison, 1993.

Detta är utskriftsversionen av en artikel från Kunskapsbanken Bilders makt. Onlineversionen, som innehåller länkar till relaterat material, hittar du på http://bildersmakt.se/barnkulturens-avhumaniserande-berattelser-om-svarta-barn.