Kunskapsbank om rasistiska stereotyper

Stereotypernas funktion

Rasistiska och antisemitiska stereotyper påverkar och formar människors världsbild.

De rasistiska och antisemitiska stereotyperna avhumaniserar och särskiljer. Den stereotypa bilden är ett påstående om att vissa människor avviker från det normalt mänskliga, och att den avvikelsen är avläsbar i det yttre, som återspeglar vissa inre, negativa egenskaper, som till exempel lystnad, enfald eller barbari. Stereotyper avbildar inte några riktiga människor utan fungerar som ett grovt inlärt skyltsystem som avhumaniserar ”den Andre”. Bildstereotyperna blir begripliga och avläsbara därför att de bekräftar en kulturs för-sant-hållna föreställningar och fördomar, också omedvetna sådana. Oavsett upphovspersonernas avsikter, bidrar därför bildstereotyperna till att skapa ett ”vi” som tillhör samhällets gemenskap, och ett ”dem” som utesluts. Bildstereotypernas effektivitet bygger på igenkänning och därför upprepas och reproduceras stereotyper, ibland under många hundratals år och ofta inom reklam och populärkultur med stor spridning. Det bidrar till att göra bildstereotyperna populära och ibland till och med folkkära bland dem som inte drabbas av uteslutning och dehumanisering.

Stereotypa bilder fungerar som ett grovt inlärt skyltsystem. Toalettskylten är ett exempel på en bild vi alla känner igen för att vi har lärt oss dess betydelse av vår levda erfarenhet. Inget i bilden gestaltar någon toalett eller något som har med toaletter att göra, ändå vet vi vad bilden betyder när vi ser den i sitt sammanhang, och de flesta av oss har förmodligen aldrig ens reflekterat över att bilden inte innehåller någon toalett. På samma sätt har de flesta av oss kanske inte reflekterat över att stereotypa bilder inte föreställer några riktiga människor utan är ett inlärt skyltsystem för ”de Andra”.

Detta är utskriftsversionen av en artikel från Kunskapsbanken Bilders makt. Onlineversionen, som innehåller länkar till relaterat material, hittar du på http://bildersmakt.se/stereotypernas-funktion.

Nyfiken på allt?

Slumpa artikel
Video cover pagePlay icon

Vad är en stereotyp bild?

Film, 3 min

Video coverPlay icon

Det här är inte jag

Ickesterotypa bilder

Icke-stereotypa bilder

Logotyp UNESCO LUCS
Logotyp MKC
Logotyp Postkodlotteriet